Επιδράσεις του Ευρωπίου (Εu), στην εμβρυοφυσιολογία του Danio rerio

Περίληψη

Οι λανθανίδες, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπίου, εμφανίζουν ένα ευρύφάσμα βιομηχανικών εφαρμογών και η απελευθέρωσή τους στο περιβάλλονέχει αυξηθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι τοξικές επιδράσειςτων λανθανίδων σε ζωντανούς υδρόβιους οργανισμούς ωστόσο, δεν έχουνμελετηθεί συστηματικά. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί ητοξικότητα του ένυδρου τριχλωριούχου ευρωπίου (EuCl3.6H2O) σε έμβρυαzebrafish υπό τυποποιημένες πειραματικές συνθήκες. Τα έμβρυα είχανεκτεθεί σε μια ευρεία γκάμα συγκεντρώσεων ευρωπίου (0,05 έως 500 ppm)είτε για τις πρώτες 10 ή για 72 ώρες μετά τη γονιμοποίηση. Η εμβρυϊκήανάπτυξη εκτιμήθηκε από διάφορες βιολογικές και φυσιολογικέςπαραμέτρους (π.χ. το ποσοστό θνησιμότητας κατά την περίοδο ανάπτυξης,το ποσοστό εκκολαψιμότητας, το σταθερό μήκος κατά την εκκόλαψη, ηανάπτυξη των ματιών, η μορφομετρία σώματος, η συσταλτικότητα τηςκαρδιάς καθώς και ο καρδιακός ρυθμός). Η έκθεση των εμβρύων επηρεάζεταιαπό το ευρώπιο σε όλες τις παραμέτρους της ανάπτυξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Lanthanides, including Europium, show a broad spectrum of industrialapplications and their release into environment has been significantlyincreased during the last decades. Toxic effects of lanthanides on aquaticbiota have not however been consistently studied. The aim of the presentstudy was to assess toxicity of Europium chloride hexahydrate(EuCl3.6H2O) on Zebrafish embryos under standardised experimentalconditions. Embryos were exposed to a range of Europium concentrations(0.05-500 ppm) either for the first 10 or for 72 hours after fertilisation. Theembryonic development was assessed by several biological andphysiological endpoints (i.e. mortality rate during the incubation period,hatching rate, standard length at hatch, development of pigmented eyes,body morphometrics, heart contractility as well as heart rate). Exposure ofembryos to Europium affected all the parameters of embryonicdevelopment resulting in significant dose-dependent mortality, delay ofhatching, decreased standard l ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27014
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27014
ND
27014
Εναλλακτικός τίτλος
Effects of europium on embryophysiology Danio rerio
Συγγραφέας
Λάζαρης, Δημήτριος του Χριστόφορος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρική
Εξεταστική επιτροπή
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Ανωγειανάκης Γεώργιος
Ευαγγέλου Άγγελος
Καλφακάκου Βασιλική
Κιόρτσης Δημήτριος
Λεονάρδος Ιωά
Καρκαμπούνας Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ζεβρόψαρο; Ευρώπιο; Σπάνιες γαίες; Θανατηφόρος δόση; Εμβρυοφυσιολογία; Καρδιακός παλμός; Μορφομετρικά σημεία; Τοξικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)