Κινητική μελέτη της αλκοολικής ζύμωσης παρουσία νέων βιοκαταλυτών

Περίληψη

Η Αέρια Χρωματογραφία Αναστρεφόμενης Ροής (Α.Χ.Α.Ρ.)χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των σταθερών ταχύτητας σε κάθεφάση της αλκοολικής ζύμωσης καθώς και της παραγόμενης αλκοόλης(αιθανόλης), παρουσία νέων βιοκαταλυτών. Οι σταθερές ταχύτητας σε κάθεφάση της αλκοολικής ζύμωσης προσδιορίστηκαν με την εξαγωγή ενόςμαθηματικού μοντέλου το οποίο συνδέει τα πειραματικά μετρούμενα μεγέθη(ύψος κορυφών έκλουσης) με τη συγκέντρωση της παραγόμενης αιθανόλης.Η τεχνική της Α.Χ.Α.Ρ. στηρίζεται στην απλή ή διπλή αναστροφή της ροήςτου φέροντος αερίου ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επιτρέπει τονπροσδιορισμό φυσικοχημικών μεγεθών. Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στονπροσδιορισμό των συντελεστών διάχυσης και μεταφοράς μάζας, τωνσταθερών ισορροπίας προσρόφησης, των παραμέτρων Lennard-Jones,καθώς και στον προσδιορισμό σταθερών ταχύτητας, κ.α.Στην παρούσα διατριβή το είδος της ζύμης που χρησιμοποιήθηκε ήταντο ψυχρόφιλο και αλκοολοανθεκτικό στέλεχος, Saccharomyces cerevisiaeAXAZ-1, το οποίο απομονώθηκε από μι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Reversed Flow Gas Chromatography (R.F.G.C.) was used for thedetermination of rate constants for each alcoholic fermentation phase andthe calculation of produced ethanol in the presence of new biocatalysts.The rates for each alcoholic phase were determined in real time from themeasurement of the concentration of produced ethanol. This can be carriedout by developing an appropriate mathematical model for the analysis ofthe experimental data obtained from a versatile gas chromatographictechnique. R.F.G.C is a time-honoured method which involves the change ofthe carrier gas flow direction at various time intervals. It has a vast numberof applications in a wide scientific field such as the determination ofdiffusion and mass transfer coefficients, adsorption equilibrium constantsLenard-Jones parameters, activity coefficients, rate constants, etc.In the present work, the yeast strain used was Saccharomycescerevisiae (ΑΧΑΖ-1), a cryotolerant and alcohol resistant strain, which wasisolated from ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26993
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26993
ND
26993
Εναλλακτικός τίτλος
Kinetic study of the alcoholic fermentation in the presence of new biocatalysts
Συγγραφέας
Λαϊνιώτη, Γεωργία του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Καραϊσκάκης Γεώργιος
Κανελλάκη Μαρία
Κολιαδήμα Αθανασία
Κουτίνας Αθανάσιος
Μαρούλης Γεώργιος
Ντάλας Ευάγγελος
Καπόλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Κινητική μελέτη; Αλκοολική ζύμωση; Βιοκαταλύτες; Φορείς ακινητοποίησης; Σταθερές ταχύτητας; Ενέργειες ενεργοποίησης; Αέρια χρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής; Μονοφασική χρωματογραφία βαρυτικού πεδίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xi, 297 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)