Τεχνικές μετάδοσης, ανάλυση και σχεδίαση προσαρμοστικών γνωστικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών (Cognitive radio)

Περίληψη

Τα Γνωστικά Ραδιοσυστήματα είναι μια νέα τεχνολογία κινητών και ασυρμάτων επικοινωνιών που διαθέτει την ικανότητα να προσαρμόζει αυτόματα και δυναμικά τις παραμέτρους εκπομπής και λήψης με κύριο στόχο την αποδοτική χρησιμοποίηση των ραδιοπόρων με την ταυτόχρονη παροχή αξιόπιστων και ταχύτατων υπηρεσιών. Η ικανότητα προσαρμογής της χρησιμοποιούμενης κυματομορφής σε ένα ετερογενές ραδιοτηλεπικοινωνιακό περιβάλλον με την ταυτόχρονη ανάγκη για συνύπαρξη με συμβατικά ραδιοσυστήματα άνοιξε ενα ευρύ πεδίο ερευνητικών προκλήσεων και δυνατοτήτων Η παρούσα διατριβή αντιμετωπίζει μια ποικιλία θεμάτων σχετικά με την προσαρμοστική σχεδίαση κυματομορφών και την ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης σήματος στους δέκτες. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος δόθηκε σε θέματα επεξεργασίας σήματος του επαναπροσαρμόσιμου φυσικού στρώματος άλλα η ερευνητική προσπάθεια έφτασε και στο υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο (MAC). Πρώτα γίνεται μια εισαγωγή σε έννοιες ορισμούς και αρχές των Γνωστικών Ραδιοσυστημάτων και του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cognitive Radio is a new mobile and wireless communication system that has the ability to automatically and dynamically adapt the transmission and reception parameters with main objective the efficient utilization of radio resources while providing high speed and reliable services. The capacity to adjust the used waveform in a heterogeneous radio environment and the need for harmonic coexistence with conventional radio systems opens a wide range of research challenges and capabilities. This doctoral thesis deals with a variety of issues in Cognitive Radio adaptive waveform design and receiver algorithms for signal analysis. While focusing mainly on the signal processing aspects of the reconfigurable physical layer that opportunistically uses the spectrum the research effort reaches the Medium Access Control sublayer. First an introduction to concepts principles and definitions of Cognitive Radio and its fully reconfigurable hardware the Software Defined Radio is made Multirate signal p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26824
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26824
ND
26824
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis, design and transmission techniques for adaptive cognitive radio systems
Συγγραφέας
Μαλιάτσος, Κωνσταντίνος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντίνου Φίλιππος
Καψάλης Χρήστος
Κώττης Παναγιώτης
Καμπουράκης Γεώργιος
Κανατάς Αθανάσιος
Κωτσόπουλος Σταύρος
Παναγόπουλος Α.
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Γνωστικά ραδιοσυστήματα; Γνωσιακά ραδιοσυστήματα; Ραδιοσυστήματα οριζόμενα από λογισμικό; Διαμορφώσεις πολλαπλών φερόντων; Φυσικό στρώμα; Υπόστρωμα πρόσβασης στο μέσο; Φασματική ανίχνευση; Φασματική ανίχνευση τριών καταστάσεων; Μοντελοποίηση ραδιοδιαύλου; Κυματομορφή; Ολίσθηση συχνότητας; Λειτουργία κατανεμημένου ελέγχου; Διακοπτόμενη λειτουργία; Ορθογωνική πολυπλεξία πολλαπλών φερόντων; Πολυφασικά φίλτρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxixi, 542 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)