Ανθρωπολογική εκτίμηση της ηλικίας σκελετού από την σύγκλειση των ραφών της σκληρής υπερώας

Περίληψη

Το 1987 ο Mann και οι συνεργάτες του πρότειναν μια νέα μέθοδο για την εκτίμηση της ηλικίας θανάτου σε σκελετούς ενηλίκων ατόμων βασιζόμενη στην σύγκλειση των ραφών της οστέινης υπερώας⁸² (αναφέρεται ως κλασική μέθοδος). Το 1991 ο Mann και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν μια αναθεώρηση της κλασικής μεθόδου⁸⁵ (αναφέρεται ως αναθεωρημένη μέθοδος), η οποία όμως δεν διερευνήθηκε και δεν εφαρμόστηκε τόσο συχνά όσο η κλασική μέθοδος παρά τα καλύτερα αποτελέσματά της. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εφαρμογή και διερεύνηση της ακρίβειας της αναθεωρημένης μεθόδου των υπερώιων ραφών στην εκτίμηση της σκελετικής ηλικίας σε ένα γενετικώς διαφορετικό δείγμα από 271 σκελετούς (150 άνδρες, 121 γυναίκες), γνωστής ηλικίας και φύλου, προερχόμενο από την Ελληνική Επικράτεια. Με ένα ποσοστό 87% σωστών ηλικιακών εκτιμήσεων στο δείγμα, τα αποτελέσματα της μελέτης απέδειξαν την χρησιμότητα της αναθεωρημένης μεθόδου των υπερώιων ραφών στην εκτίμηση της ηλικίας θανάτου και την επιτυχή εφαρμογή της στο δείγμα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A method of age estimation based on the progressive obliteration of the maxillary sutures was developed in 1987 by Mann and colleagues⁸² (herein referred to as the original method). In 1991 Mann and colleagues published a revision of the original maxillary suture method⁸⁵ (herein referred to as revised method), which has not been subject to similar scrutiny as the original method. The purpose of this study was to test the accuracy of the revised maxillary suture method in estimating age at death on a genetically diverse skeletal sample of 271 maxillae (150 males, 121 females) of known age at death from the Hellenic State. With age category correctly estimated for 87% of the sample, the results of this study suggest the successful application to Hellenic State samples and indicate that the revised method is useful as a method for age estimation. The revised maxillary suture method generates estimates that equivalent or better than those of more commonly used methods of age estimation. T ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26045
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26045
ND
26045
Εναλλακτικός τίτλος
Anthropological estimation of skeletal age from the maxillary suture obliteration
Συγγραφέας
Αποστολίδου, Αικατερίνη του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ψαρούλης Δημήτριος
Ντούγκου Σαμουήλ
Τσικάρας Προκόπιος
Αποστολίδης Στυλιανός
Δαλαμπίρας Στυλιανός
Νάτσης Κωνσταντίνος
Ψηφίδης Ανέστης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Υπερώιες ραφές; Σκελετική ηλικία; Σύγκλειση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)