Η τιμολόγηση του πόσιμου νερού στην Ελλάδα με πλήρη ανάκτηση του οικονομικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο «Η τιμολόγηση του πόσιμου νερού στην Ελλάδα με πλήρη ανάκτηση του οικονομικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» στόχο έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας τιμολόγησης για τον υπολογισμό του κόστους ανάκτησης των φυσικών πόρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Η διατριβή αποτελείται από οκτώ (8) κεφάλαια, όπου στο 1° κεφάλαιο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης στην Ελλάδα και οι τύποι επιχειρήσεων ύδρευσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στο 2° κεφάλαιο περιγράφεται η Κοινοτική Οδηγία 2000/60/CE και η εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στις απαιτήσεις της. Στο 3° κεφάλαιο επιχειρείται εκτενής αναφορά για τους τρόπους τιμολόγησης του πόσιμου νερού στην Ελλάδα και ειδικότερα στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης. Στο 4° κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην τιμολόγηση του νερού στο Βιομηχανικό Τομέα, και στο Γεωργικό Τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral thesis with the title "The drinking water pricing in Greece with full recovery of the economic cost and the resource cost in accordance with the demands of the Directive 2000/60/EK" aims to contribute to the development of a pricing methodology to assess the economic cost and the resource cost according to the demands of the Directive 2000/60/EK. The doctoral thesis consists of eight (8) chapters. The 1st chapter contains in details the legal framework that rules the greek water and wastewater companies and the types of the water and wastewater companies not only in Greece but in Europe as well. In the 2nd chapter there is a detailed description of the Directive 2000/60/EU and its incorporation into the greek legislation. In the 3rd chapter a detailed reference to the water pricing methods in Greece and specifically to the DEY A's water pricing policies is being attempted. The 4th chapter contains a reference to the water pricing in the industrial and the rural sector, whi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26007
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26007
ND
26007
Συγγραφέας
Σαφαρίκας, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Σκούρτος Μιχαήλ
Λέκκας Θεμιστοκλής
Χαλβαδάκης Κωνσταντίνος
Χατζόπουλος Ιωάννης
Ματσινός Ιωάννης
Μυλόπουλος Ιωάννης
Κοντογιάννη Αρετή
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Πόσιμο νερό; Ανάκτηση κόστους ύδρευσης; Ύδρευση ΔΕΥΑ; Κόστος νερού; Υπολογισμός κόστους νερού; Κόστος φυσικών πόρων; Οικονομικό κόστος πόσιμου νερού; Συνολικό κόστος και οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
228 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)