Διερεύνηση των επιδράσεων της παιδαγωγικής σκέψης του Jean Jacques Rousseau στην γενική εκπαίδευση

Περίληψη

Η μελέτη αυτή σκοπό έχει να διερευνήσει την επίδραση της παιδαγωγικής σκέψης του J.J. Rousseau στην Ελληνική Εκπαίδευση. Το κείμενο της διατριβής αποτελείται από δέκα (10) αυτοτελή, ωστόσο αλληλένδετα κεφάλαια. Στο I-II κεφάλαιο επιχειρείται η οριοθέτηση του προβλήματος και η βιβλιογραφική ανασκόπηση σύγχρονων ερευνητικών μελετών, με άμεση αναφορά στο Rousseau. Στα κεφάλαια III-VIII αναδεικνύεται η Παιδαγωγική σκέψη του Rousseau σε καθαρά θεωρητικό πλαίσιο, παραλληλίζονται οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Rousseau με τα εν ισχύι εκπαιδευτικά προγράμματα. Στα κεφάλαια IX και X παρουσιάζεται η μεθοδολογία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, καθώς και τα συμπεράσματα της μελέτης, όπως διερευνήθηκαν μέσα από την ανάδειξη των θέσεων του Rousseau, τον παραλληλισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων και την έρευνα. Η σύνθεση αυτής της εργασίας συμβάλλει στην προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της νοοτροπίας που επικρατεί στον τρόπο προσέγγισης της γνώσης και στην αποδοχή των ιδι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study in question aims to research the influence that J.J. Rousseau had with his pedagogical thinking on the Greek Education. The thesis consists of ten (10) independent but interrelated chapters. In chapters I-II there is an attempt to set out the limits of the problem as well as a literature review of modern research studies, with clear and direct reference to Rousseau. In chapters III-VIII Rousseau’s pedagogical thinking is elevated in a theoretical context. Also, there is a comparison of pedagogical and educational principles of Rousseau’s with the educational systems that are in force and govern the Greek Education. In chapters IX and X the methodology and the statistical analysis of the research data are represented together with the relevant conclusions, as they were researched through the development of the theses of Rousseau, the comparison of the systems content and the research. Finally, this thesis aims to contribute in the effort of revising, not so much the educationa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24200
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24200
ND
24200
Εναλλακτικός τίτλος
Study of th influence of J.J. Rousseasu's pedagogical thinking on the greek education
Συγγραφέας
Περάκη-Ρούγγα, Μαρία του Βασίλειος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Μπαμπούνης Χάρης
Κολιάδης Εμμανουήλ
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Καλογήρου Γεωργία
Νάκας Αθανάσιος
Βρεττός Ιωάννης
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση; Αναλυτικά προγράμματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
331 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)