Η συμπεριφορά του χρήστη σε κτίρια γραφείων τεχνολογικώς προηγμένα με ποικίλες μορφές χωρικής οργάνωσης και οργανωσιακής κουλτούρας

Περίληψη

Στόχο της διατριβής αποτέλεσε η σκιαγράφηση της ταυτότητας του “έξυπνου” κτιρίου μέσα από την αντίληψη, την αξιολόγηση και τη διατύπωση των επιθυμιών των ερωτηθέντων, εστιάζοντας στην κάλυψη των ψυχοκοινωνικών και λειτουργικών τους αναγκών. Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι συμπεριφορές/στάσεις που αναπτύσσει ο χρήστης στο τεχνολογικώς προηγμένο ή λεγόμενο “έξυπνο” κτίριο γραφειακών χώρων. Για την επίτευξη του ερευνητικού στόχου εξετάστηκαν τεχνολογικώς προηγμένα ή “έξυπνα” κτίρια με βάση το αστικό περιβάλλον, τον εργασιακό χώρο, τα περιβαλλοντικά τεχνικά χαρακτηριστικά και την οργανωσιακή κουλτούρα. Για να απαντηθεί το κύριο ερώτημα της έρευνας δηλαδή, κατά πόσο ένα κτίριο θεωρείται “έξυπνο” όταν δεν καλύπτει ψυχοκοινωνικές ανάγκες του εργαζομένου και δυσχεραίνει την επιτέλεση της εργασίας του, τέθηκαν επιμέρους ερωτήματα σχετικά με τη σχέση κτιρίου-αστικού περιβάλλοντος, τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, τα περιβαλλοντικά τεχνικά χαρακτηριστικά και τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of this PhD thesis has been the formulation of “intelligent” building’s identity through users’ perception, evaluation and expression of wishes by focusing on their psychosocial and functional needs. In particular, object of this study was to examine the adopted and expressed behavior of the user within the technologically advanced or so called “intelligent” office building. For the realization of the research goal technologically advanced/“intelligent” buildings were investigated in relation to their urban surroundings, their workplace, their technical characteristics and their organizational culture. In order to answer the main research question -if “intelligent” buildings could fulfill users’ psychosocial needs and facilitate them in their projects realization-, we raised questions concerning the relationship between the building and its urban surroundings and “intelligent” building’s architectural, technical and organizational characteristics. These sub questions determined the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23505
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23505
ND
23505
Εναλλακτικός τίτλος
User's behavior in technologically advanced office buildings with varions forms of spatial configuration and oranizational culture
Συγγραφέας
Καλαντίδου, Ελένη του Βασίλειος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Τσουκαλά Κυριακή
Συγκολλίτου Ευθυμία
Ζαφειρόπουλος Σαράντης
Κάστρο Εδουάρδος
Καραμάνου Ζωή
Γερμανός Δημήτριος
Ανδρεάδου-Καλλιπολίτου Τατιάνα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Έξυπνα κτίρια; Κτίρια, Έξυπνα; Χρήστες; Ψυχοκοινωνικές ποιότητες; Υβριδικό εργασιακό περιβάλλον
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
304 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)