Διερεύνηση της νιτρορύπανσης λεκάνης απορροής από αγροτικές δραστηριότητες

Περίληψη

Το αντικείµενο µελέτης της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της νιτρορύπανσης από αγροτικές δραστηριότητες σε µία λεκάνη απορροής. Η διερεύνηση αφορά την εκτίµηση του φορτίου και της συγκέντρωσης του αζώτου σε διάφορα σηµεία της περιοχής µελέτης εξαιτίας των λιπασµάτων που περιέχουν αζωτούχες ενώσεις και χρησιµοποιούνται στη γεωργία. Πρόκειται για µία µελέτη της ρύπανσης από µη σηµειακές πηγές όπου χρησιµοποιήθηκαν αριθµητικά µοντέλα, εργαλεία GIS και διάφορα άλλα εργαλεία ώστε να καταστεί δυνατή η επεξεργασία των υπαρχόντων δεδοµένων και η µοντελοποίηση της περιοχής µελέτης. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περιοχή µελέτης, όπου γίνεται µια σύντοµη αναφορά στα διοικητικά, οικονοµικά, πληθυσµιακά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια γίνεται µία συνοπτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας που αφορά το αντικείµενο µελέτης αλλά και τα επιµέρους εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν ειδικότερα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present thesis is the assessment of nitrate pollution from agricultural activities in a basin. This assessment refers to the estimation of nitrogen concentration and nitrogen load at the outlet and other points inside the basin caused by the use of fertilizers. It is a diffuse pollution study that uses numerical models and GIS tools amongst others in order to process existing data and model the area under study. The study area is presented in the first chapter, with a brief overview of its administrative, economic, demographic and hydrologic characteristics. The most important relevant studies and papers are outlined in the second chapter, in which additional references and case studies regarding the tools used in this thesis are also discussed. The third chapter contains an analytical description of the methods which have been used to prepare the model of the study area. Chapter 4 refers to the method of calibration and validation of the primary model (AGNPS) used i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23413
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23413
ND
23413
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of nitrate pollution in a river basin from rural activities
Συγγραφέας
Ιορδανίδης, Ηλίας (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστόπουλος Πέτρος
Γκανούλης Ιάκωβος
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Γιαννόπουλος Σταύρος
Ζαλίδης Γεώργιος
Θεοδοσίου Νικόλαος
Κανακούδης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ρύπανση, Μη σημειακή ρύπανση; Νιτρορύπανση; Λιπάσματα; Ρύπανση, Μοντελοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
255 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)