Διερεύνηση της επίδρασης προγράμματος εκπαίδευσης για την τεκμηρίωση της νοσηλευτικής φροντίδας σε Έλληνες νοσηλευτές

Περίληψη

Εισαγωγή: Η τεκμηρίωση της νοσηλευτικής φροντίδας αποτελεί αναπόσπαστη και σημαντι- κή πλευρά της νοσηλευτικής πρακτικής. Στην Ελληνική πραγματικότητα δεν ακολουθείται το μοντέλο της νοσηλευτικής διεργασίας που προτείνεται ως δομή της από πολλούς επιστημο- νικούς και πολιτικούς φορείς. Κύριο εμπόδιο στην εφαρμογή της αποτελεί η ελλιπής εκπαί- δευση των νοσηλευτών. Η βελτίωση της εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτί- ωσης των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συγκριτική διερεύνηση της αποτελεσματικό- τητας προγράμματος εκπαίδευσης, για την τεκμηρίωση της νοσηλευτικής φροντίδας, μεταξύ φοιτητών νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργαζομένων νοσηλευτών. Μεθοδολογία: Η μελέτη ήταν προοπτική, συγκριτική, ημιπειραματική με έλεγχο πριν, αμέ- σως μετά και εννέα μήνες μετά την παρέμβαση. Αναπτύχθηκε και πραγματοποιήθηκε το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε δευτεροετείς φοιτητές και ειδικευόμενους νοσηλευτές στην πα- θολογική και χειρουργικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: Nursing care documentation is integral and important aspect of nursing practice. In Greek clinical setting, nursing process model doesn’t be used even if it is proposed as documentation structure from many scientific and political associations. Main barrier in its implementation is the poor nurses’ education. Education improvement constitutes major factor of knowledge, attitude and skills improvement. Aim: The purpose of this study was the comparative investigation of an educational program effectiveness about documentation of nursing care between nursing university students and clinical nurses. Methods: A prospective, comparative, quasi-experimental pre, post and after nine months test design was applied. An educational program was developed and implemented in both second year nursing students and nurses attending a medical and surgical specialty. The program’s duration was 18 hours divided in six sections following the stages of nursing process (2-hour theory and 1-hour w ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23312
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23312
ND
23312
Εναλλακτικός τίτλος
Investigating the impact of an educational program for nursing care documentation on greek nurses
Συγγραφέας
Χατζοπούλου, Μαρία (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Πατηράκη Ελισάβετ
Λιαρόπουλος Λυκούργος
Κατοστάρας Θεοφάνης
Μαντάς Ιωάννης
Λεμονίδου Χρυσούλα
Μπροκαλάκη Ηρώ
Καϊτελίδου Δάφνη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Νοσηλευτική διεργασία; Τεκμηρίωση νοσηλευτικής φροντίδας; Εκπαίδευση; Ταξινομήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
310 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)