Οι αταξίες των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1836 - 1950): κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις

Περίληψη

Στην έρευνα μελετώνται οι αποφάσεις των συλλόγων των καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης που αφορούν σε τιμωρίες μαθητών, από τη θεμελίωση του νεοελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (1836) έως το τέλος του εμφυλίου (1949), με βασικό σκοπό να ερευνηθούν οι μηχανισμοί τήρησης της πειθαρχίας, ρύθμισης της συμπεριφοράς, ενστάλαξης αξιών στους νέους στο δευτεροβάθμιο σχολείο καθώς και η σύνδεση των αταξιών με το ιστορικό και το κοινωνικοπολιτικό τους πλαίσιο. Για τη μελέτη των συγκεκριμένων κειμένων εφαρμόστηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Το δείγμα περιλαμβάνει 23.700 περιπτώσεις τιμωρημένων μαθητών από 110 γυμνάσια της χώρας. Τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι το σχολείο διαπαιδαγωγούσε κυρίως μέσω των απαγορεύσεων και των ποινών. Στην πράξη, η «μη προσήκουσα» συμπεριφορά των μαθητών χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μείωσης του εκπαιδευτικού χρόνου και συνεπώς ως μέσο αποκλεισμού από τη μέση εκπαίδευση. Η έρευνα επίσης αποδεικνύει ότι το πειθαρχικό σύστημα του ελληνικού σχολείου κατά την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research studies student punishment-related decisions of secondary education teachers’ committees, from the foundation of the modern Greek educational system (1836) to the end of the civil war (1949), with the main aim of investigating the mechanisms of observance of discipline, regulation of behaviour and instillation of principles to secondary education students, and connecting mischiefs to their historical, social and political context. The method of content analysis was applied to the study of these specific texts. The sample encompasses 23,700 cases of students punished, from 110 lower secondary schools of Greece. Research findings prove that school would educate mainly through prohibition and punishment. In practice, “inappropriate» student behaviour was used as a means of reducing education duration and, consequently, as a means of exclusion from secondary education. This research also proves that the disciplinary system of Greek schools, during the period examined, fosters ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22470
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22470
ND
22470
Εναλλακτικός τίτλος
Students' mischiefs and offences in secondary education (1836-1950): sociological and pedagogical dimensions
Συγγραφέας
Σπάλα, Γεωργία του Νικόλαος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σαρρής Νεοκλής
Μελετιάδης Χάρης
Λυδάκη Άννα
Μαγγανάς Αντώνης
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Λάζος Γρηγόρης
Συνοδινού Ευρίκλεια-Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μαθητές, Αταξίες; Πειθαρχία; Ιστορία εκπαίδευσης; Μαθητικά παραπτώματα; Παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, Σχολική; Ποινές; Κοινωνιολογία εκπαίδευσης; Μαθητικές αποκλίσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
408 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)