Ι. Δομές και ενέργειες αλληλεπιδράσεως των συστημάτων van der Waals C2H2-(H2O)x, x=1 - 4 και CHy-H2O, y=1, 2 και ΙΙ. Ηλεκτρονιακή δομή των καρβιδίων BC, BC-, HBC, AIC, AIC- και HAIC μέσω ab initio υπολογισμών

Περίληψη

Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος μελετώνται ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά μόρια van der Waals. Συγκεκριμένα μελετάται συστηματικά η αλληλεπίδραση του ακετυλενίου, C2H2 με συσσωματώματα (clusters) νερού Η2O (1 έως 4 μόρια) και υπολογίζονται 5, 6, 13 και 33 δομές για τα υπερμόρια C2H2-Η2O, C2H2(Η2O)2, C2H2(Η2O)3 και C2H2(Η2O)4 αντιστοίχως. Υπολογίστηκαν οι ολικές ενέργειες, οι πλήρως ελαχιστοποιημένες γεωμετρίες και οι αρμονικές συχνότητες. Η μελέτη του συστήματος είναι σημαντική διότι το ακετυλένιο είναι ένας από τους λίγους υδρογονάνθρακες οι οποίοι διαλύονται (έστω και ελάχιστα) στο νερό και μέσα από τη μελέτη αυτή ερμηνεύεται και δικαιολογείται η διαλυτοποίηση του. Μελετάται επίσης η αλληλεπίδραση του μεθυλιδενίου, CH και του μεθυλενίου, CH2 με το H2O, υπολογίζοντας όλες τις δυνατές δομές (7 και 10 δομές αντιστοίχως). Υπολογίστηκαν οι ολικές ενέργειες, οι πλήρως ελαχιστοποιημένες γεωμετρίες και οι αρμονικές συχνότητες. Η μελέτη των δύο συστημάτων είναι σημ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation is divided in two parts. In the first one some very interesting and important van der Waals molecules are studied. The interaction of the acetylene molecule with water clusters (one up to four water molecules) is studied and 5, 6, 13 and 33 structures are calculated for the systems C2H2-H2O, C2H2(H2O)2, C2H2(H2O)3 and C2H2(H2O)4 respectively. Absolute energies, dissociation energies, fully optimized geometries and harmonic frequencies are given. The study of these clusters is important because acetylene is one of the few hydrocarbons that are soluble, even though slightly, in water. Through this study, the solubility of acetylene in water is explained. Moreover, the interaction of the methylidene CH and methylene CH2 with the water is investigated and all possible structures are calculated (7 and 10 structures respectively). Absolute energies, dissociation energies, geometries and harmonic frequencies are given. The study is important because CH is one of the most reac ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22155
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22155
ND
22155
Εναλλακτικός τίτλος
I. Structures and interaction energies of the van der Waals systems, C2H2-(H2O)x, x=1-4 and CHy-H2O, y=1,2 and II. Electronic structure of the carbides BC, BC-, HBC, AIC, AIC- and HAIC by ab initio calculations
Συγγραφέας
Τζέλη, Δήμητρα του Γεώργιος
Ημερομηνία
2000
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ι. Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Πνευματικάκης Γεώργιος
Ευσταθίου Κωνσταντίνος
Μαυρίδης Αριστειδής
Τσίπης Κωνσταντίνος
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Θεοδώρου Δώρος
Κουτσέλος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μόρια van der Waals; Ab initio υπολογισμοί; Δομές; Ενέργειες; Γεωμετρίες; Συχνότητες; Υπερμόρια ακετυλενίου - νερού; Μεθυλιδένιο; Καρβίδιο βορίου; Καρβίδιο αργιλίου; Καμπύλες δυναμικής ενέργειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
226 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)