Κρυσταλλογραφική ανάλυση προϊόντων εγκλεισμού αυξινών σε υπερμεθυλιωμένες κυκλοδεξτρίνες

Περίληψη

ΣΤΟΧΟΣ: να παρασκευασθούν και κρυσταλλωθούν πέντε σύμπλοκαδυσδιαλύτων αυγινών σε DIMEB ή TRIMEB (2.4D/DIMEB. 2,4D/TRIMEB,4CPA/TRIMEB, IBA/TRIMEB NAA/TRIMEB) και στη συνέγεια να ιιελετηθεί ηκρυσταλλική τους δομή ιιε ακτίνες-Χ. ΜΕΘΟΔΟΣ: Η συλλογή δεδοιιένων έγινε μεπεριθλασίμετρο 4 κύκλων ή σύγγροτρο. Επίλυση: Ισόμορφη ή μοριακή αντικατάσταση.Βελτιστοποίηση: Μέθοδος Ελαχίστων τετραγώνων επί του F . Τα αποτελέσματα έγουνδημοσιευθεί και είναι καταχωρημένα στην Κρυσταλλογραφική Βάση Δεδομένων τουCambridge. Αναπτύγθηκε ιδιαίτερη τεχνική κρυστάλλωσης υπέρ μεθυλιωμένων ß-CDs.2,4D/DIMEB: Ισόμορφη δομή με αυτήν των περισσοτέρων συμπλοκών DIMEB.Σύγκριση δομών συμπλοκών DIMEB, μονό- και δις- υποκατεστημένων CDs:ακολουθούν ίδια μοριακή διάταξη (ελικοειδής στήλη με αυτοσυμπλοκοποίηση),ανεξάρτητα της ομάδας χώρου, των διαστάσεων κυψελίδας και του ξενισμού μορίου ήμη. Οι περισσότερες ανήκουν στην ομάδα χώρου P2J2J2^ και είναι ισόμορφες. ΙΒΑ,4CPA, ΝΑΑ και 2,4D/TRIMEB: Ομάδα γώρου Ρ2ι. Μοριακή διάταξη: ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this work crystal structure of DIMEB complex with 2,4D and TRIMEBcomplexes with 2,4D, 4CPA, IBA and NAA fall of them are synthetic auxins) werestudied by X-ray diffraction and the crystallization methods were exhibited. Structuresolution was carried out by isomorphous or molecular replacement. The X-ray data werecollected at room temperature using Cu Ka radiation on a Syntex P21 diffractometer or atlow temperature and high resolution using the synchrotron-radiation light source.2,4D/DIMEB: The structure is found isomorphous with the most of the DIMEBorganic inclusion complexes with similar cell dimensions and crystal packing (screwcolumns). DIMEB complexes, mono substituted and bisubstituted CDs in crystal stateform screw columns linked by screw axes in a self complexation mode.IBA, NAA and2,4D/TRIMEB: The complexes crystallize in the monoclinic space group P21. The hostmolecules are elliptically puckered and stacked along the a crystal axis, in a head to talefashion forming columns ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21684
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21684
ND
21684
Εναλλακτικός τίτλος
Crystal structure of inclusion compounds of auxins encapsulated in permethylated b-CDs
Συγγραφέας
Τσορτέκη, Φραντζέσκα του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γενικό. Εργαστήριο Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Μεντζαφός Δημήτριος
Χούντας Αθανάσιος
Πολυσίου Μόσχος
Ηλιόπουλος Ηλίας
Κωνσταντίνου Βιολέτα
Μπουράνης Δημήτριος
Βοργίας Κωνσταντίνος
Μπεθάνης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διμεθυλιωμένη β-κυκλοδεξτρίνη; Τριμεθυλιωμένη β-κυκλοδεξτρίνη; Αυξίνες; Προϊόντα εγκλεισμού; Σύμπλοκα; Κρυσταλλογραφική ανάλυση; Μοριακή διάταξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
170 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)