Μελέτη της κινητικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Πελοπόννησο

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της κινητικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Πελοπόννησο, με τη χρήση της δέσμης «Δημόκριτος». Αρχικά διερευνήθηκε η εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της δέσμης, μέσω του ελέγχου των κριτηρίων: α) διαφοροποίηση ηλικιακών κατηγοριών και ομάδων με γνωστά χαρακτηριστικά, β) επίδραση ηλικίας και φύλου στις επιδόσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας, γ) σύμφωνη εγκυρότητα με «δέσμες-κριτήριο» τις BOTMP-LF και BOTMP-SF, δ) παραγοντική ανάλυση, ε) αξιοπιστία επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, στ) αξιοπιστία μεταξύ των αξιολογητών, ζ) εσωτερική συνοχή της δέσμης, η) ευαισθησία της δέσμης για την ανίχνευση της κινητικής ανάπτυξης και της επίδρασης παρεμβατικού προγράμματος. Για τον έλεγχο των παραπάνω κριτηρίων αναλύθηκαν οι επιδόσεις 518 παιδιών από την Πελοπόννησο. Από αυτά, 435 ήταν μαθητές Νηπιαγωγείου (οι επιδόσεις τους χρησιμοποιήθηκαν και για τη μελέτη της κινητικής ανάπτυξης), 69 μαθητές Α' & Β' δημοτικού (53 άτομα τυπικού πληθυσμού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of this project was the study of the motor development of preschool aged children in Peloponnesus, using the "Democritus" battery. Initially, the following criteria were used for determining the validity and reliability of the battery results: a) differentiation of age-groups and contrast-groups, b) effect of age and sex in preschool aged children's performance, c) concurrent validity, using the BOTMP-LF and BOTMP-SF as "test -criterion", d) factor analysis, e) test-retest validity, f) inter-rater reliability, g) battery internal consistency, h) battery sensitivity for detecting motor development and effect of an intervention program. For examining the aforementioned criteria, the performance of a total of 518 children was analyzed. Four hundred thirty five of them were kindergarten pupils (their performance was used for studying motor development too), 69 were 1st and 2nd grade pupils (53 typical population individuals and 16 with learning difficulties) and 14 with special ne ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21524
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21524
ND
21524
Εναλλακτικός τίτλος
Study on the motor development of preschool aged children in Peloponnesus, Greece
Συγγραφέας
Βενετσάνου, Φωτεινή (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Σερμπέζης Βασίλειος
Αγγελούσης Νικόλαος
Καμπάς Αντώνιος
Μαυρομμάτης Γεώργιος
Ταξιλδάρης Κυριάκος
Μιχαλοπούλου Μαρία
Γκοδόλιας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Κινητική ανάπτυξη; Προσχολική ηλικία; Εργαλεία αξιολόγησης; Εγκυρότητα; Αξιοπιστία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vi, 435 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)