Σύνθεση νανοσωματιδίων με τη μέθοδο πολυμερισμού μίνι-γαλακτώματος

Περίληψη

Το αντικείμενο αυτής της διατριβής είναι η μελέτη του συμπολυμερισμού μίνι-γαλακτώματος στυρενίου (St) και μεθακρυλικού μεθυλεστέρα (MMA) με μηχανισμό ελευθέρων ριζών. Ο πολυμερισμός μίνι-γαλακτώματος είναι μια ειδική περίπτωση του πολυμερισμού γαλακτώματος που επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του σταδίου σχηματισμού των πολυμερικών σωματιδίων. Για την πληρέστερη κατανόηση των φαινομένων που διέπουν τη διεργασία πολυμερισμού ST-MMA είναι σημαντικό και καθοριστούν και να μελετηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το σύστημα. Κατά συνέπεια, ένας από τους στόχους της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν οι κρίσιμες παράμετροι της διεργασίας, οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στο βαθμό μετατροπής των μονομερών, στο μέσο μέγεθος σωματιδίων, στην κατανομή μεγέθους σωματιδίων (PSD) καθώς επίσης στο μέσο μοριακό βάρος και στην κατανομή μοριακού βάρους (MWD) του παραγόμενου πολυμερούς. […]

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis is the study of the free radical miniemulsion copolymerization of styrene (St) and methyl methacrylate (MMA). A miniemulsion is a special case of emulsion. Miniemulsion polymerization, allows for a more controllable particle formation step. To obtain a basic mechanistic understanding of the St-MMA polymerization process it is important to determine the important factors that affect the system. Thus, one of the objectives of the study was to identify critical process parameters, which could significantly affect the polymerization rate, average particle size and particle size distribution (PSD) as well as the weight average molecular weight and molecular weight distribution (MWD). […]

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19891
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19891
ND
19891
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis of nano-particles by miniemulsion polymerization
Συγγραφέας
Bukhari, Mohammed of Mahdi
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος
Ασσαέλ Μάρκος
Παναγιώτου Κων/νος
Λιακοπούλου-Λυριακίδου Μαρία
Στουκίδης Μιχαήλ
Μαρκόπουλος Ιωάννης
Παπασπυρίδης Κων/νος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
272 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)