Ταυτόχρονος προσδιορισμός και μελέτη της αποδόμησης των αντιβιοτικών οξυτετρακυκλίνη, οξολινικό οξύ, τριμεθοπρίμη και σουλφαδιαζίνη σε επιφανειακά νερά

Περίληψη

Στόχος της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας αναλυτικής μεθόδου ταυτόχρονου προσδιορισμού των αντιβιοτικών οξυτετρακυκλίνη, οξολινικό οξύ, τριμεθοπρίμη και σουλφαδιαζίνη σε επιφανειακά νερά με τη χρήση εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE) και υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης με ανιχνευτή υπεριώδους ορατού καθώς και η μελέτη του ρυθμού αποδόμησης αυτών σε επιφανειακά νερά. Ο χρωματογραφικός διαχωρισμός των προσδιοριζόμενων ουσιών επετεύχθη με τη στήλη Lichrospher RP18, ισοκρατικά με κινητή φάση μίγμα CH3CN:THF:H3PO4 0.018 M σε αναλογία 20:20:60 v/v. Η επιλεγόμενη διαχωριστική μικροστήλη για την SPE είναι η πολυμερική SDB-L και το βέλτιστο pH του δείγματος 2.5. Για όγκο δείγματος 150 ml, οι μέσες εκατοστιαίες ανακτήσεις υδατικών διαλυμάτων σουλφαδιαζίνης και οξολινικού οξέος, για επίπεδο συγκέντρωσης 1.0 έως 33.0 μg·l-1, είναι 79±11 και 108.0±0.6, αντίστοιχα, ενώ της τριμεθοπρίμης και της οξυτετρακυκλίνης, που εμβολιάζονται σε επίπεδα συγκεντρώσεων από 6 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The development of an analytical method for the simultaneous determination of oxytetracycline, oxolinic acid, trimethoprim and sulfadiazine in water samples by using solid phase extraction and high performance liquid chromatography with UV-Vis detection and the study of the photochemical behavior of the target antibiotics. The chromatographic separation of the analyzed compounds was performed on a Lichrospher RP8 column, using a mixture of acetonitrile:tetrahydrofuran:H3PO4 0.018 M (pH=2.5) in a proportion of 20:20:60 v/v, as the mobile phase. The isolation of antibiotics from the water samples was carried out by means of solid phase extraction (SPE), using SDB-L extraction cartridges. The average recoveries from SDB-L cartridges for 150 mL double distilled water spiked at a concentration range of 1.0 to 33.0 μg/l for sulfadiazine and oxolinic acid were 79±11 and 108±0.6, respectively while for trimethoprim and oxytetracycline spiked at 6.6 to 133.0 μg/l were 96±0.05 and 97±1 respec ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19874
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19874
ND
19874
Εναλλακτικός τίτλος
Simultaneous determination and degradation study of the antibiotics oxytetracycline, oxolinic acid, trimethoprim and sulfadiazine in surface waters
Συγγραφέας
Μπέζα, Παρασκευή (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κονιδάρη Κωνσταντίνα
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Σταλίκας Κωνσταντίνος
Πηλίδης Γεώργιος
Σίσκος Μιχαήλ
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Σακκάς Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αντιβιοτικά; Υγρή χρωματογραφία; Εκχύλιση στερεάς φάσης; Επίδραση συγκέντρωσης στη φωτοαποδόμηση; Χουμικές ενώσεις; Ταχύτητα φωτοαποδόμησης; pH και φωτοαποδόμηση; Μεταβολιτές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
246 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)