Νανοδομημένα υλικά με βάση τον άνθρακα

Περίληψη

Τα Carbon Nanohorns (CNHs) αποτελούν μια νέα αλλοτροπική μορφή του άνθρακα και εντάσσονται στην ευρύτερη οικογένεια των νανοσωλήνων άνθρακα (CNTs). Ομοίως με τους CNTs, τα CNHs αποτελούν υποσχόμενα υλικά για την εκμετάλλευσή τους σε νανοτεχνολογικές αλλά και βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες χημικής τροποποίησης των CNHs καθώς και οι πρώτες μελέτες των ιδιοτήτων νανοϋβριδίων της μορφής δότη-δέκτη ηλεκτρονίων, στο πλαίσιο του φαινομένου μεταφοράς ηλεκτρονίων ή/και ενέργειας στοχεύοντας σε εφαρμογές που μιμούνται τη φωτοσύνθεση και την μετατροπή ενέργειας, όπως για παράδειγμα τα ηλιακά κύτταρα και τις κυψέλες καυσίμων. Ειδικότερα, η χημική τροποποίηση των CNHs επιτεύχθηκε είτε με σχηματισμό ομοιοπολικών δεσμών στο σκελετό των CNHs είτε με υπερμοριακές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε αρωματικά ή/και επίπεδα οργανικά μόρια με το δίκτυο των CNHs. Επιπρόσθετα, η χημική τροποποίηση των CNHs μέσω ομοιοπολικών δεσμών, έγινε είτε στα πλευρικά τοιχώματα τους, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Carbon Nanohorns (CNHs) constitute a new allotrophic form of carbon and are included in the wider family of carbon nanotubes (CNTs). Similarly with CNTs, CNHs represent a promising material for their use in nanotechnologycal and biotechnological applications. In the present work, are presented the methodologies of chemical functionalization of CNHs as well as the first studies of these new hybrid CNHs based material. More specifically, the chemical modification of CNHs was achieved either by forming covalent bonds at the side walls or at the conical tips of CNHS, or by π-π interactions between aromatic planar organic molecules with the network of CNHs. In the all these cases, main purpose was the solubilization of CNHs in a abundance of organic solvents and in water systems, aiming the more complete study and characterization of their spectroscopical features. Moreover, in the case of hybrid CNHs materials with photo-, elecro active groups, photophysical and electrochemical studies rev ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18776
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18776
ND
18776
Εναλλακτικός τίτλος
Carbon based nanostructured Materials
Συγγραφέας
Παγώνα, Γεωργία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ταγματάρχης Νίκος
Κατερινόπουλος Χαράλαμπος
Χανιωτάκης Νικόλαος
Κουτσολέλος Αθανάσιος
Ορφανόπουλος Μιχάλης
Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος
Τρικαλίτης Παντελής
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Υβριδικά υλικά; Χημική τροποποίηση; Διαλυτοποίηση; Ενδοϋβριδική επικοινωνία; Μεταφορά φορτίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
214 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)