Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων εκτίμησης βιομηχανικού κινδύνου σε εγκαταστάσεις διϋλιστηρίων

Περίληψη

Στόχοι της διατριβής είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας των μοντέλων περιγραφής ατυχημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες στον χώρο, η αναγνώριση των κρίσιμων παραμέτρων που υπεισέρχονται στα μοντέλα αυτά κι η ανάπτυξη νέων μοντέλων σε σημεία όπου τα υπάρχοντα δεν επαρκούν για την περιγραφή των ατυχημάτων. Η εφαρμογή των εν λόγω μοντέλων γίνεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων που μπορούν να συμβούν σε ένα συγκεκριμένο, υπάρχον διυλιστήριο. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των μοντέλων που χρησιμοποιούνται σήμερα για την περιγραφή ατυχημάτων στη βιομηχανία, πραγματοποιείται κυρίως μετά από την μεταξύ τους σύγκριση, ενώ σε κάθε περίπτωση αναζητούνται οι αρχικές, βασικές κι αποδεκτές εξισώσεις που διέπουν τα φαινόμενα. Τα είδη των μοντέλων (μοντέλα πηγής και μοντέλα επιπτώσεων) παρουσιάζονται ανά κατηγορία βιομηχανικού ατυχήματος. Για την εκτίμηση των κρίσιμων παραμέτρων των μοντέλων που περιγράφηκαν κατά το πρώτο στάδιο της διατριβής, χρησιμοποιείται η ανάλυση ευαισθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objectives of the PhD Thesis are the examination of the credibility of currently used models which have been proposed by the main research teams of the Process Safety area, the recognition of critical parameters that are used in these models and the development of new models in areas where the existing ones are not sufficient to describe the accidents. The implementation of the models is being performed in case studies of an existing refinery. The credibility of the mathematical models that are being used by the most important research units concerning industrial safety is being performed mainly through their mutual comparison. In any case, the connection of the existing models with the main, basic and undoubtable equations of Chemical Engineering (such as the Bernoulli equation, heat and mass balances, etc.) is being investigated. The various types of models (source and consequence models) are being presented based on the industrial accident category. For the estimation of th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18523
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18523
ND
18523
Εναλλακτικός τίτλος
Development of systems for assessing industrial accident risk in refinery plants
Συγγραφέας
Ντεμίρη, Σπυριδούλα του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων (ΙΙ)
Εξεταστική επιτροπή
Ζιώμας Ιωάννης
Γρηγοροπούλου Ελένη
Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος
Ασημακόπουλος Διονύσης
Κούκιος Εμμανουήλ
Μαρκάτος Νικόλαος
Μαρούλης Ζαχαρίας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Βιομηχανικός κίνδυνος; Διϋλιστήρια; Ανάλυση ευαισθησίας; Ατυχήματα; Φαινόμενα domino
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
254 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)