Οι έλληνες στο Παρίσι στα τέλη του 19ου αιώνα: η συγκρότηση μιας μεταναστευτικής κοινότητας

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η παρουσίαση της πρώτης ελληνικής κοινότητας που συγκροτήθηκε στο Παρίσι κατά το τέλος του 19ου αιώνα. Η ανάλυση αφορά τη διερεύνηση ερωτημάτων που σχετίζονται με τα δημογραφικά, τα κοινωνικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των μεταναστών, τα αίτια της μετακίνησής τους προς τη Γαλλία καθώς και την οργάνωση της κοινότητας. Στόχος του πρώτου μέρους είναι να ξεδιπλώσει το προφίλ των Ελλήνων που αποφασίζουν να εγκατασταθούν στο Παρίσι από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Βασικές κατηγορίες πηγών που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι γαλλικές απογραφές πληθυσμού, τα αδημοσίευτα ληξιαρχικά εκκλησιαστικά βιβλία του Αγίου Στεφάνου, της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας στο Παρίσι, που αξιοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη διατριβή αυτή, και οι αποφάσεις του γαλλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για παραχώρηση της γαλλικής ιθαγένειας σε Έλληνες. Στη συνέχεια μέσα από τη δημογραφική ανάλυση παρουσιάζονται η εξέλιξη του ελληνικού πληθυσμού στη Γαλλία, η γεωγραφική κατανομή του, η σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le developpement de la these comporte deux parties. La premiere est consacree a l’esquisse du profil des immigrants grecs qui viennent s’etablir a Paris durant la seconde moitie du XIXe et le debut du XXe siecle. La presentation se concentre d’abord sur les aspects demographiques de l’implantation grecque dans le territoire francais, plus particulierement dans les colonies grecques les plus importantes, de Paris et de Marseille. Nous avons affaire a une population jeune et active. Le chapitre suivant centre l’interet sur la colonie grecque de Paris et vise a eclaircir les activites economiques des immigres. La capitale francaise offre l’occasion aux hommes d’affaires grecs, banquiers, negociants, artisans (tailleurs, fourreurs, cordonniers) de se trouver au centre du commerce international. Des etudiants, des ecrivains, des poetes, des peintres grecs viennent aussi s’installer a Paris incites par sa vie intellectuelle rayonnante. Il s’agit d’une heterogeneite socio-professionnelle au ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18259
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18259
ND
18259
Εναλλακτικός τίτλος
Les Grecs a Paris a la fin du XIXe siecle: la construction d’une communaute migrante
Συγγραφέας
Παπαδοπούλου, Δέσποινα
Ημερομηνία
2004
Ίδρυμα
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Departement Histoire. Section de l' Europe
Εξεταστική επιτροπή
Guillou André
Antoniadis-Bibicou Hélène
Aymard Maurice
Dagkas Alexandros
Perrot Michelle
Petmezas Socratis
Λέξεις-κλειδιά
Μετανάστες, Έλληνες; Ελληνική διασπορά; Έλληνες στη Γαλλία; Έλληνες στο Παρίσι; Ελληνική κοινότητα; Οργάνωση παροικίας; Ελληνικός περιοδικός τύπος; Ιθαγένεια, Παραχώρηση
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
372 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)