Διερεύνηση της αντιπυρικής δράσης διαφόρων χημικών πρόσθετων για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών σε ζώνες μείξεως δάσους-κατοικιών

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η επιβραδυντική δράση διαφόρων χημικών πρόσθετων για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών σε ζώνες μίξης δάσους-κατοικιών. Ως νέα επιβραδυντικά υλικά εξετάστηκαν τα ορυκτά υδρομαγνησίτης και χουντίτης, ενώ ως μέτρο σύγκρισης, τα DAP, MAP, AS και εμπορικά μίγματά τους. Εξετάστηκαν τα ακόλουθα δασικά είδη: Pinus halepensis Mill. (Χαλέπιος πεύκη), Cistus incanus L. (λαδανιά) και Phillyrea latifolia L. (Φιλλίκι). Χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια επιβραδυντικής δράσης που προέκυψαν από διάφορες αναλυτικές και εργαστηριακές τεχνικές: Από τη θερμική ανάλυση σε ατμόσφαιρα N2 (πυρόλυση) προέκυψε ότι τα παραπάνω ορυκτά επιφέρουν μείωση στο ρυθμό πυρόλυσης της κυτταρίνης της δασικής ύλης, αύξηση στο καθαρό υπόλειμμα μάζας της και μετατόπιση της θερμοκρασίας αποικοδόμισης της λιγνίνης της δασικής ύλης προς χαμηλότερες τιμές. Από τη θερμική ανάλυση σε ατμόσφαιρα αέρα (καύση) προέκυψε ότι τα ορυκτά μειώνουν την καυσιμότητα της δασικής ύλης και αυξάνουν τη διατηρησιμότητά της. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present work the forest fire retardancy of various inorganic chemical additives on forest fuels collected from wildland-urban interface areas was studied. The minerals hydromagnesite and huntite were examined as new forest fire retardant materials, whereas DAP, MAP, AS and various commercial were studied as means of comparison. As far as forest material is concerned, the following species were examined: Pinus halepensis Mill. (Aleppo pine), Cistus incanus L. (Pink rockrose) and Phillyrea latifolia L. (Mock privet). For the forest fire retardancy evaluation, criteria were used which were derived from analytical and laboratory techniques. Regarding thermal analysis conducted in nitrogen atmosphere conditions (pyrolysis), the above minerals were found to decrease the pyrolysis rate of forest fuels cellulose, increase the net mass residue of forest fuels and shift the thermal decomposition temperature of forest fuels lignin to lower values. Regarding thermal analysis conducted in ai ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17846
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17846
ND
17846
Εναλλακτικός τίτλος
Forest fire retardants for wildland-urban interface areas
Συγγραφέας
Αντωνόπουλος, Ιωάννης του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Λιοδάκης Στυλιανός
Λόης Ευριπίδης
Μαρκάτος Νικόλαος
Κακάλη Γλυκερία
Λιοδάκης Στυλιανός
Παππά Άννα
Τζαμτζής Νικόλαος
Κορδάτος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Επιβραδυντές πυρός; Δασική πυρκαγιά; Ζώνη μίξης δάσους-κατοικιών; Υδρομαγνησίτης; Χουντίτης; Ευφλεκτικότητα; Πυρόλυση; Καύση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
464 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)