Ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου έργων και προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας

Περίληψη

Το ερευνητικό πεδίο της διατριβής αφορά στην διαχείριση κινδύνου σε έργα και προγράμματα μεγάλης κλίμακας. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία αντιμετωπίζει με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο το πρόβλημα της διαχείρισης κινδύνου και στις τρεις (3) συνιστώσες ενός προγράμματος μεγάλης κλίμακας, ήτοι στην διαχείριση των οφελών, στην διαχείριση των εμπλεκόμενων φορέων και στην διαχείριση του προγράμματος καθαυτού. Αντικείμενο της διατριβής δεν αποτελεί ένα συγκεκριμένο είδος έργου, αλλά αντίθετα, η έμφαση δίνεται σε προγράμματα μεγάλης κλίμακας, που αποτελούνται από μεγάλο πλήθος έργων, όχι απαραίτητα του ίδιου αντικειμένου, αλλά με διαφορετικό βαθμό πολυπλοκότητας, ωριμότητας, απαιτούμενων τεχνολογικών υποδομών, καθώς και με διαφορετικές ανάγκες, όσον αφορά την δέσμευση πόρων. Πρόκληση αποτελεί η ενσωμάτωση σε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία όλων των διαδικασιών και μεθοδολογιών ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου, με βάση την οποία θα πραγματοποιείται διαχείριση των κι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research field of this thesis concerns risk management in projects and in large scale programs. Specifically, a risk management methodology is developed, through which the problem of risk management is faced in a unified and cohesive way, in all three (3) components of a large scale program, that are the benefits management, the stakeholders management and the program governance. The content of the dissertation is not about a specific type of project but on the contrary, the emphasis is put on large scale programs, that are composed by a great number of projects, not necessarily of the same field, but having a different amount of complexity, maturity, demanded technological infrastructure, as well as having different needs, concerning the resources. The integration of all the processes and methodologies of risk analysis and risk management into one complete methodology is definitely a challenge. Based on this, the management of the risks involved in a program as a whole, will be ac ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17759
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17759
ND
17759
Εναλλακτικός τίτλος
Integrated methodology for large scale project and program risk management
Συγγραφέας
Ζαχαριάς, Όθωνας (Πατρώνυμο: Η.)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Σαμουηλίδης Ιησούς-Εμμανουήλ
Ψαρράς Ιωάννης
Ασημακόπουλος Βασίλειος
Μέντζας Γρηγόριος
Ασκούνης Δημήτριος
Μπούρκας Περικλής
Βαρβαρίγου Θεοδώρα
Φωτήλας Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Κίνδυνος; Διαχείριση κινδύνου έργων και προγραμμάτων; Προγράμματα μεγάλης κλίμακας; Έλεγχος έργων; Δειγματοληψία έργων; Συστήματα ασαφούς λογικής; Ασαφή νευρωνικά δίκτυα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
-1
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)