Μελέτη του φωσφόρου στα ιζήματα του ποταμού Λούρου μετά από ειδική κλασμάτωση

Περίληψη

Βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της γεωχημικής συμπεριφοράς του φωσφόρου στα ιζήματα του ποταμού Λούρου. Η περιοχή αυτή αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση αφού εντάσσονται σε αυτή οι προστατευόμενοι, από τη συνθήκη Ramsar, υγροβιότοποι, καθώς και ζώνες έντονης παραγωγικής δραστηριότητας. Για την μελέτη του φωσφόρου στα ιζήματα εφαρμόστηκε μια τροποποίηση της μέθοδου κλασμάτωσης του Hedley, η οποία παρέχει έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τη βιοδιαθεσιμότητα του φωσφόρου. Από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου προέκυψε το συμπέρασμα ότι το υψηλότερο σε ποσοστά κλάσμα του φωσφόρου στα ιζήματα είναι οι απατίτες. Για τον προσδιορισμό των διαφόρων μορφών του φωσφόρου ακολουθήθηκε μια πορεία εργασίας που περιελάμβανε αρχικά τη μετατροπή τους σε διαλυμένα ορθοφωσφορικά και κατόπιν το φασματοφωτομετρικό προσδιορισμό των διαλυμένων ορθοφωσφορικών. Για τον προσδιορισμό των ορθοφωσφορικών χρησιμοποιήθηκε η πρότυπη μέθοδος των Murphy και Riley. Παράλληλα, η ανάγκη για προ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Fundamental objective of the present doctoral thesis is the study of phosphorus behavior in the sediments of Louros river. This region constitutes an interesting case since it includes a number of water biotopes, protected by the Ramsar treaty, as well as some areas of intense productive activity. For the study of phosphorus in the sediments the fractionation method of Hedley was applied, which provides valid information with regard to the vioavailability of phosphorus. The application of this method showed that the phosphorous fraction found in higher percentages in the sediments are apatites. For the determination of various forms of phosphorus, an analytical procedure was followed which includes the transformation of phosphorus species in dissolved orthophosphate and the spectrophotometrical determination of dissolved orthophosphate. The determination of orthophosphate was performed according to the method of Murphy and Riley, based on the phosphomolybdenum blue complex, in the pres ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17556
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17556
ND
17556
Εναλλακτικός τίτλος
Study of phosphorus behaviour in sediments from Louros rever after fractionation
Συγγραφέας
Κατσαούνος, Χρήστος του Ζώης
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Καραγιάννης Μιλτιάδης
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Ευμοιρίδης Νικόλαος
Αγγελίδης Μιχαήλ
Λεονάρδος Ιωάννης
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Χέλα Δήμητρα
Νάνος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ειδοταυτοποίηση και κλασμάτωση φωσφόρου; Επιφανειακά ιζήματα; Μελέτη και υπολογισμός των σφαλμάτων; Χρήση στατιστικών τεχνικών; Σημειακές και μη σημειακές πηγές; Εποχιακή διακύμανση; Φώσφορος, Γεωχημική συμπεριφορά του ιζηματογενούς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
181 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)