Κλινική και ιστοπαθολογική μελέτη της θεραπευτικής επίδρασης της τεχνολογίας excimer laser σε ψωριασικές πλάκες

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της τεχνολογίας Excimer laser, στην εντοπισμένη κατά πλάκας ψωρίαση. Πήραν μέρος 26 ασθενείς με κοινή κατά πλάκας ψωρίαση σε ποσοστό λιγότερο από 10% έκτασης σώματος. Μελετήσαμε την τοποθεσία των βλαβών σε κάθε ασθενή και εκτιμήσαμε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε κάθε μια από αυτές τις ανατομικές περιοχές. Υπολογίσαμε το PASI score της έναρξης και το συγκρίναμε με αυτό στο τέλος της θεραπείας, (ο μέσος όρος του PASI score, κατά το χρονικό διάστημα της έναρξης της θεραπείας ήταν 6,5 , αλλά 10 θεραπευτικές συνεδρίες μετά, το PASI μειώθηκε σε 3,3 και ως τις 16 συνεδρίες το PASI μειώθηκε στο 1,4). Μετρήσαμε τον χρόνο ύφεσης των βλαβών, ο οποίος ήταν κατά μέσο όρο 8,04 μήνες, από την ημέρα της κάθαρσης. Μελετήσαμε επίσης τις ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την διάρκεια της θεραπείας. Διαπιστώθηκε πως το Excimer laser, είναι μια πολύ ικανοποιητική θεραπεία της εντοπισμένης κοινής κατά πλάκας ψωρίασης λόγω κυρίως της παραγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this investigation was the excimer laser’s technology on the plaque psoriasis. They have taken part 26 patients with common psoriasis plaque in percentuality less than 10% of the body area. We have study the locality of the lesions in every patient and we have calculate the effectivity of this therapy in every one of these anatomic localizations. We have calculated the PASI score in the beginning and compared with it after the end of the therapy. (the media of PASI score in the beginning of the therapy was 6,3, but 10 therapeutical sessions after redacted to 3,3 and 16 therapeutic sessions after to 1,4) We have calculate the time of the remission of lesions, that was 8,04 months from the time of the clearance. We have study all side effects during therapy. Actually, excimer laser is a very satisfy therapy of the located common psoriasis plaque, because of the productive UVB radiation. The patients have been improved under therapy every 15 days (on the cont ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17542
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17542
ND
17542
Εναλλακτικός τίτλος
Clinical and histopathological study of therapeutic effect of excimer laser in psoriatic plaques
Συγγραφέας
Παυλίδου, Χρυσή του Δημήτριος
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Ιατρικής. Κλινική Δερματολογική
Εξεταστική επιτροπή
Κουσκούκης Κωνσταντίνος
Δημητρίου Θέσπις
Μαρούλης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Μπούνοβας Αναστάσιος
Καρπούζης Αντώνιος
Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ψωρίαση; UV - ακτινοβολία; Κατά πλάκας ψωρίαση; Θεραπεία; Δερματολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
180 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)