Ισχύς των κάτω άκρων και τεχνικά χαρακτηριστικά της φάσης απογείωσης στο άλμα σε μήκος νεαρών αθλητών

Περίληψη

Η ισχύς των κάτω άκρων και τεχνικά χαρακτηριστικά συνεισφέρουν στην επιτυχία του άλματος σε μήκος. Η βιβλιογραφία αναφέρεται κυρίως στους άλτες και άλτριες υψηλού επιπέδου και είναι φτωχή σε αναφορές σε νεαρούς αθλητές. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η κινηματική ανάλυση της φάσης απογείωσης νεαρών αθλητών του μήκους και η αξιολόγηση της ισχύος των κάτω άκρων τους σε μια προσπάθεια συσχέτισής τους με την επίδοση στο άλμα. Το δείγμα αποτέλεσαν 40 Έλληνες άλτες του μήκους, ηλικίας 14-18 ετών, σωματικής μάζας 65,7 ± 7,6 kg και αναστήματος 175,7 ± 5,3 cm. Η βιντεοσκόπηση της φάσης απογείωσης έγινε με συχνότητα 100Hz και η κινηματική ανάλυση με το σύστημα APAS. Η μέση πραγματική επίδοση του δείγματος ήταν 6,08 ± 0,51cm. Οι άλτες αξιολογήθηκαν επίσης σε μια σειρά από δοκιμασίες ισχύος (κατακόρυφα άλματα, δρόμος ταχύτητας, ισοκινητικές δοκιμασίες). Η πραγματική επίδοση συσχετίσθηκε σημαντικά με την ταχύτητα φοράς (r = 0,83), με την οριζόντια ταχύτητα (r = 0,63), την κατακόρυφη (r = 0,60) κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The power of the lower limbs and technical characteristics contribute to an effective long jump performance. The existed literature is most related to the men and women top level jumpers and is poor for the young athletes. The purpose of this study was the kinematic analysis of take-off phase of the long jump in young jumpers and the power evaluation of their lower limbs in effort to relate the produced parameters with the jump performance. The performances of forty Greek young jumpers (age: 14-18 yrs., mass: 65,7 ± 7,6 kg, height: 65,7 ± 7,6 kg) were recorded by video (100 Hz) and the best trials analyzed with APAS system. The mean effective distance of the jump of all jumpers was 6,08 ± 0,51 m. The jumpers also evaluated in a sequence of power tests (vertical jumps, sprint and isokinetic tests). The effective distance was related significantly with the approach velocity (r = 0,83), the horizontal (r = 0,63), the vertical (r = 0,60) and the resultant velocity of the CG at the take-off ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17155
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17155
ND
17155
Εναλλακτικός τίτλος
Power of lower limbs and technical characteristics of take-off phase of the long jump in young jumpers
Συγγραφέας
Κουτσιώρας, Ιωάννης
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Κουτεντάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Οριζόντια άλματα; Κατακόρυφα άλματα; Στιβος; Κινηματική; Βλητική; Πόδια, Ισχύς; Ισοκινητική αξιολόγηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
90 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)