Παραγωγή και μελέτη συστήματος θερμοανθεκτικών ημικυτταρινασών

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετάται το σύστημα ημικυτταρινασών από τους θερμόφιλους μύκητες Chaetomium thermophilum IMI 291753, Thermomyces lanuginosus IMI 84400 και Sporotrichum thermophile ATCC 34628. Η μελέτη περιλαμβάνει αρχικά την αριστοποίηση της παραγωγής και τον χαρακτηρισμό των ξυλανασών και στη συνέχεια, την απομόνωση και τον καθαρισμό μίας εξ’ αυτών καθώς και μιας β-ξυλοζιδάσης από τον S. thermophile ATCC 34628. Για την αριστοποίηση της παραγωγής των ξυλανασών από τους θερμόφιλους μύκητες C. thermophilum IMI 291753, T. lanuginosus IMI 84400 και S. thermophile ATCC 34628, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους σε βυθισμένη καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκε κεντρικός σχεδιασμός αστέρα 32. Οι αρχικές παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν οι πηγές άνθρακα και αζώτου. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή δευτεροβάθμιων γραμμικών μοντέλων. Μέσω αυτών των μοντέλων έγινε η πρόβλεψη των βέλτιστων συνθηκών για την παραγωγή των ξυλανασών με τη μέθοδο της επιφανειακής απόκρισης. Για κάθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present Thesis, the hemicellulolytic system of the thermophilic fungi Chaetomium thermophilum IMI 291753, Thermomyces lanuginosus IMI 84400 and Sporotrichum thermophile ATCC 34628 was studied with regard to the optimization and characterization of xylanase production. Subsequently, the isolation, purification and characterization of β-xylosidase and endoxylanase from S. thermophile ATCC 34628 were accomplished. The optimization of xylanase production was based on a 32 central composite experimental design. The parameters studied were carbon and nitrogen sources. A second-order quadratic model and a response surface methodology were used to predict the optimum conditions for xylanase production. The results obtained here were confirmed by the experimental results that followed. In all cases, the raw materials for optimization trials were agro-industrial by-products of low cost, such as corn cob and wheat straw. The xylanase production optimization was followed by their characteri ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16225
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16225
ND
16225
Εναλλακτικός τίτλος
Production, purification and characterization of thermostable hemicellulases
Συγγραφέας
Καταπόδης, Πέτρος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών. Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κέκος Δημήτριος
Χριστακόπουλος Παύλος
Κολίσης Φραγκίσκος
Κούκιος Εμμανουήλ
Ταούκης Πέτρος
Σταμάτης Χαράλαμπος
Χατζηνικολάου Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ξυλανάση; Ξυλοζιδάση; Θερμόφιλοι μύκητες; Ημικυτταρινάσες; Θερμοανθεκτικά ένζυμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
204 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)