Οι στάσεις και τα μεταβατικά στάδια ζωής ως παράγοντες επιρροής στην υποκίνηση των ενήλικων εκπαιδευομένων σε σχέση με προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ της διατριβής είναι η εξέταση της υποκίνησης μιας ομάδας νεοπροσληφθέντων (χωρίς επαγγελματική προϋπηρεσία) σε σχέση με προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σε ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό οργανισμό, πριν αυτοί κληθούν προς εκπαίδευση από την εταιρεία στην οποία εργάζονται. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της διερεύνησης τριών κατηγοριών μεταβλητών οι οποίες αφορούν στο μεταβατικό σταδιο ζωής στο οποίο βρίσκονται οι εκπαιδευόμενοι, στις υπάρχουσες στάσεις των εκπαιδευομένων απέναντι σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, καθώς και στον προσανατολισμό των προσωπικών στόχων που οι εκπαιδευόμενοι έχουν θέσει σχετικά με την εκπαίδευση που θα λάβουν από την εταιρεία τους, όπως και τις συνεπακόλουθες προσδοκίες που συνοδεύουν την επίτευξη αυτών των στόχων. Η ερευνητική μέθοδος που εφαρμόσθηκε συνίστατο στη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων όπου διανεμήθηκαν 100 ερωτηματολόγια. Στην παρούσα έρευνα εξάγεται το στοιχείο ότι για την πλειονότητα των υπό εξέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines the motivation of a group of newly hired employees (without significant professional experience) towards the corporate training programmes offered by the company they work for. The following three groups of variables are explored in the thesis: 1. The life stage of the adult learner/employees (at the time the research for this PhD was undertaken) 2. The existing adult learner/employee attitudes 3. The orientation of their personal goals and expectations upon commencement of their professional training Quantitative research was conducted (by means of questionnaires which were distributed to 100 adult learner/employees). The findings suggest that the majority of the aforementioned target group does not regard the notion of mandatory attendance as a drawback for their motivation towards their company’s training programmes. Furthermore, it seems that this particular target group (regardless of the educational background of the employees) considers their company’s train ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15401
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15401
ND
15401
Εναλλακτικός τίτλος
The influence of adult learner attitudes and life stages on their motivation towards corporate training programmes
Συγγραφέας
Αθανασίου, Αλεξάνδρα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Εξεταστική επιτροπή
Κόκκος Αλέξιος
Ζέρβας Ιωάννης
Κορωναίου Αλεξάνδρα
Χατζηνικίτα Βασιλεία
Πάληος Ζαχαρίας
Λιοναράκης Αντώνης
Καμπίτσης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση ενηλίκων; Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση; Μεταβατικά στάδια ζωής; Υποκίνηση; Επαγγελματική εξέλιξη; Απόδοση; Παραγωγικότητα; Προσδοκίες; Στάσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
330 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)