Χρήση υπερκρίσιμων ρευστών για την κατεργασία βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών και φαρμακευτικών ουσιών

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε διάταξη παραγωγής μικροσωματιδίων με χρήση υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ως αντιδιαλύτη. Επιλέχθηκε το CO2 λόγω του χαμηλού κρίσιμου σημείου του, της ευκολίας παραγωγής του από άλλες βιομηχανικές διεργασίες και της φιλικότητάς του προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας CO2 ως αντιδιαλύτη, παρήχθησαν μικροσωματίδια από το βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές πολυ(γαλακτικό οξύ) (PLLA). Επιπρόσθετα, παρήχθησαν σωματίδια των φαρμακευτικών ουσιών παρακεταμόλης και αμοξικιλίνης. Μελετήθηκε η επίδραση των παραμέτρων της διεργασίας στα μέσα μεγέθη, πλάτη κατανομών και τάσεις συσσωμάτωσης των παραγόμενων σωματιδίων. Οι βασικότερες παράμετροι της διεργασίας που μελετήθηκαν ήταν η πίεση, η θερμοκρασία, η συγκέντρωση των οργανικών διαλυμάτων και η φύση των οργανικών διαλυτών. Για την καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης οργανικού διαλύτη - υπερκρίσιμου CO2, μελετήθηκε αρχικά η ισορροπία φάσεων ενός δυαδικού μίγματος και στη συνέχεια τριαδικών μιγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this work a high pressure apparatus employed for the production of microparticles with the use of supercritical carbon dioxide (CO2) was designed and built. CO2 was chosen because of its low critical point, its low price and its enviromentally friendly profile. Microparticles of the biodegradable polymer polylactic acid (PLLA) were produced using CO2 as an antisolvent. Moreover, microparticles of the pharmaceutical substances paracetamol and amoxicillin were produced. The effect of the system parameters on the mean size, size distribution and agglomeration was thoroughly studied. The parameters that were studied were pressure, temperature, solution concentration and the nature of the liquid organic solvent. The vapor - liquid equilibrium of binary mixtures of organic solvent - supercritical and ternary mixtures of organic solvent - supercritical CO2 - polymer was studied for the better understanding of the interaction between the organic solvent and the supercritical antisolvent. Fi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14176
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14176
ND
14176
Συγγραφέας
Καλογιάννης, Κωνσταντίνος του Γ.
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Ασσαέλ Μ.
Μαλαματάρη Σ.
Γεωργαράκη Ε.
Παπαγεωργίου Β.
Μαρκόπουλος Ι.
Σαλίφογλου Α.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Υπερκρίσιμα ρευστά; Βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή; Μικροσωματίδια; Μικροεγκλεισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
277 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)