Η πρόσληψη των έργων και ημερών του Ησιόδου από τους σχολιαστές και τους μεταγενέστερους πεζογράφους (5ος αι. π. Χ. - 3ος αι. μ. Χ.)

Περίληψη

Σκοπός της προκείμενης διατριβής είναι ο εντοπισμός η κατάταξη, η αξιολόγηση και η τελική αποτίμηση όλων των αρχαίων σχολιαστών, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη γραμματική ερμηνεία των"έργων και Ημερών" του Ησιόδου. Παράλληλος συγγραφικός στόχος είναι ο προσδιορισμός του καινούριου νοήματος του Ησιόδειου κειμένου σύμφωνα με τις αναγνώσεις των μεταγενέστερων πεζογράφων (5ος αι. π. Χ. - 3ος αι. μ. Χ.), καθώς και η συμβολή της έμμεσης παράδοσης στην κριτική αποκατάταση του κειμένου. Κατά τη διερεύνηση της προσφοράς των σχολιαστών διαπιστώθηκε ότι αυτοί εξηγούν κυρίως τους πρώιμους ιωνικούς, αιολικούς και δωρικούς τύπους των Έργων καθώς κια τους αρχαιοπρεπείς, τους σπάνιους ή τους άπαξ απαντώμενους. Στη γραμματική οι σχολιαστές χρησιμοποιούν τα κριτήρια της αναλογίας, της παράδοσης, της χρήσεως, της ετυμολογίας και της διαλέκτου με τα οποία εξηγούν τη μορφή και την ορθογράφηση ενός τύπου. Στη σημασιολογία προσφέρουν ερμηνεύματα τα οποία γίνονται σε μεγάλο βαθμό αποδεκτά σύμφωνα με τα συμφραζό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation intends to pin - point, rank, estimate, and evaluate all ancient scholars who dealt with grammatical interpretation of Hesiod's "Works and Days". Author's parallel purpose is the definition of the new meaning of Hesiod's text, compatible with posterior prose writers readings (5th c. B. C. - 3rd c. A. D.) and the contribution of indirect transmission to critical restoration of his text. While investigating the ancient scholars offer it was found out that the scholars mainly interpret early Ionic, Aeolic and Doric types of "Works" as well as the archaic, rare or once occuring ones. Ancient scholars use in grammar the criterios of αναλογία, Παράδοση, Χρήσις, Ετυμολογία and Διάλεκτος in order to interpret the form and spelling of a word type. They also provide semantics with widely accepted interpretations in conformity to the context. Subsequent prose writers use Hesiod' s citations basicaly to support their approach to a subject. A quotation confirms their arguments ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/13527
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13527
ND
13527
Εναλλακτικός τίτλος
Hesiod's works and days reception by scholars and posterior prose writers (5th c. B. C. - 3th c. A.)
Συγγραφέας
Πετράκης, Ιωάννης του Ε.
Ημερομηνία
2000
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λώλος Αναστάσιος
Χρηστίδης Δημήτριος
Σωτηρούδης Παναγιώτης
Τσεκουράκης Δαμιανός
Καψωμένος Αντώνιος
Βασάλου-Τσιτσιμπάκου Ευανθία
Κατσαρός Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Γλωσσικά σχόλια; Διάλεκτος έργων και ημερών; Ησίοδος; Παράδοση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
275 σελ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)