Προηγμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας για κρίσιμες υποδομές και εφαρμογές: έξυπνο δίκτυο και κυβερνοασφάλεια

Περίληψη

Η ταχεία ψηφιοποίηση των κρίσιμων υποδομών, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των απειλών στον κυβερνοχώρο, έχει αυξήσει τη σημασία των ισχυρών μέτρων κυβερνοασφάλειας. Η παρούσα διατριβή διερευνά το πολύπλευρο πεδίο της κυβερνοάμυνας στο πλαίσιο των κρίσιμων υποδομών, εστιάζοντας συγκεκριμένα στην αλληλεπίδραση μεταξύ προηγμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας, της τεχνολογίας έξυπνων δικτύων και του αναδυόμενου τομέα της κυβερνοασφάλισης. Η έρευνα ξεκινά με την ανάλυση των τρωτών σημείων που ενυπάρχουν στα συστήματα έξυπνων δικτύων, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των σύγχρονων δικτύων διανομής ενέργειας. Μέσω μιας ολοκλη-ρωμένης ανάλυσης των απειλών στον κυβερνοχώρο που στοχεύουν τα έξυπνα δίκτυα, η μελέτη εντοπίζει πιθανούς φορείς επίθεσης και αξιολογεί τις επιπτώσεις των επιτυχημένων παραβιάσεων στην αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Στη συνέχεια, αξιολογείται μια σειρά προηγμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας, που περιλαμβάνουν τεχνολογίες αιχμής, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The rapid digitization of critical infrastructure, coupled with the increasing sophistication of cyber threats, has elevated the importance of robust cybersecurity measures. This dissertation explores the multifaceted realm of cyber defense within the context of critical infrastructure, focusing specifically on the interplay between advanced cyber security solutions, smart grid technology, and the emerging field of cyber insurance. The research begins by dissecting the vulnerabilities inherent in smart grid systems, which form the backbone of modern energy distribution networks. Through a comprehensive analysis of cyber threats targeting smart grids, the study identifies potential attack vectors and assesses the implications of successful breaches on the reliability and resilience of critical energy infrastructure. Subsequently, a range of advanced cyber security solutions is evaluated, encompassing cutting-edge technologies such as artificial intelligence, machine learning, and blockc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56077
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56077
ND
56077
Εναλλακτικός τίτλος
Advanced cyber security solutions for critical infrastructure and applications: smart grid and cyber insurance
Συγγραφέας
Φαραώ, Αριστείδης (Πατρώνυμο: Επαμεινώνδας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Ξενάκης Χρήστος
Λαμπρινουδάκης Κωνσταντίνος
Δουλκερίδης Χρήστος
Ασδεράκη Φωτεινή
Κάτσικας Σωκράτης
Ξενάκης Διονύσιος
Μαρκάκης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Ασφάλεια κρίσημων υποδομών; Ασφάλεια στο κυβερνοχώρο; Ασφάλιση στον κυβερνοχώρο; Ασφάλεια σε έξυπνα δίκτυα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)