Προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία των παραμενουσών τάσεων από συγκόλληση και μηχανική σφυρηλάτηση υψηλής συχνότητας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην προσομοίωση της κατανομής παραμενουσών τάσεων (ΠΤ) σε συγκολλήσεις από χάλυβα μετά την επεξεργασία τους με Μηχανική Σφυρηλάτηση Υψηλής Συχνότητας (ΜΣΥΣ). Παρότι η θεματική της διδακτορικής διατριβής βρίσκεται στο μεταίχμιο της επιστήμης των υλικών, της μεταλλουργίας και της δομοστατική μηχανικής, η δημιουργία μιας αποτελεσματικής προσέγγισης προσομοίωσης με την ματιά του δομοστατικού μηχανικού, η οποία υιοθετεί μηχανικά μοντέλα χωρίς να υπονομεύεται η ακρίβειά των προσομοιωμάτων, προκειμένου να εκτιμηθούν οι παραμένουσες τάσεις και να διευκολυνθεί η μελλοντική αξιολόγηση της επίδρασής τους στην κόπωση των προσομοιωμένων κατασκευών, αποτελεί τον κύριο στόχο της εργασίας. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμη τόσο για ερευνητικούς όσο και για πρακτικούς σκοπούς. Η μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων (ΠΣ) χρησιμοποιείται στο σύνολο της παρούσας διατριβής για την επίτευξη του ερευνητικού στόχου. Πριν από την εφαρμογή της ΜΣΥΣ, στι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral dissertation focuses on the simulation of the residual stress state (RS) in steel weldments after their post-weld treatment with High Frequency Mechanical Impact (HFMI). Main goal is the establishment of an efficient engineering approach, which will include straightforward simulation models without compromising the accuracy, in order to estimate the RS field and enable a future evaluation of its influence on the fatigue life of the simulated components. The established approach should be applicable for both research and practical purposes. The Finite Element method is applied overall in the framework of the present study for the fulfilment of the research goal. Prior to the application of HFMI, significant welding residual stresses (WRS), which cannot be neglected, are present in the as-welded state. Although research on welding simulation with the FE method is ongoing since decades, the methodology for practical applications remains vague. Based on existing knowle ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der numerischen Simulation der Eigenspannungen von Schweißverbindungen nach ihrer Behandlung mit dem höherfrequenten Hämmerverfahren (HFH). Hauptziel ist die Entwicklung eines effizienten Inngenieurkonzeptes, das praxisorientierte Modelle einschließt, ohne die Genauigkeit der Ergebnisse zu beeinträchtigen. Es soll die Bestimmung des Einflusses der Eigenspannungen auf die Ermüdungsfestigkeit der simulierten Bauteile ermöglichen. Der entwickelte Ansatz sollte sowohl für Forschungszwecke als auch für praktische Zwecke anwendbar sein. In Rahmen der vorliegenden Studie wird die Finite-Elemente-Methode für die Erfüllung des aktuellen For-schungszieles angewendet. Die Schweißverbindungen im wie-geschweißten Zustand haben schon vor der Nachbehandlung signifikante Schweißeigenspannungen. Obwohl die Forschung zum Thema Schweißsimulation schon seit Jahrzehnten betrieben wird, bleibt die Methodik für ihre praktische Anwendung unklar. Basierend auf dem ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55771
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55771
ND
55771
Εναλλακτικός τίτλος
Finite element simulation of residual stresses from welding and high frequency hammer peening
Συγγραφέας
Γκατζογιάννης, Στέφανος (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Karlsruhe Institute of Technology - KIT
Εξεταστική επιτροπή
Ummenhofer Thomas
Taras Andreas
Blaß Hans Joachim
Knoedel Peter
Betsch Peter
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Δομοστατική
Λέξεις-κλειδιά
Παραμένουσες τάσεις; Προσομοίωση με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων; Συγκόλληση; Μηχανική σφυρηλάτηση υψηλής συχνότητας; Αντοχή σε κόπωση
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.