Ενσωμάτωση της κειμενικής επεξεργασίας στην προοπτική διερεύνηση (Foresight)

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο: “Ενσωμάτωση της Κειμενικής Επεξεργασίας στην Προοπτική Διερεύνηση (Foresight)” έχει σα στόχο τη δόμηση του Συστήματος FORTEM (Foresight-Text Mining), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα, ενσωμάτωσης της Κειμενικής Επεξεργασίας σε συγκεκριμένα στάδια της Προοπτικής Διερεύνησης. Η ένταξη της Κειμενικής Επεξεργασίας στη ροή διαδικασιών της ‘Προοπτικής Διερεύνησης’ (Foresight), στα πλαίσια του FORTEM, δίνει τη δυνατότητα της συμπερίληψης της ιστορικής διάστασης, στον καθορισμό των τάσεων, των “παραγόντων αλλαγής” και του “εξωτερικού περιβάλλοντος για τη δόμηση των εναλλακτικών “εικόνων του μέλλοντος” και τη στήριξη της επιλογής και υλοποίησης των “επιθυμητών σεναρίων πολιτικής” στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Μέλλοντος.Η δομή της διατριβής περιλαμβάνει τρία μέρη.Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται θεωρητικά θέματα και ζητήματα εφαρμογής των ασκήσεων της ‘Προοπτικής Διερεύνησης’. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζεται η “Κειμενική Επεξεργασία” ως διαδικασία και επισ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The focus of the present Thesis, entitled “Integration of Text Mining in Foresight”, is on the structuring of the system FORTEM (Foresight-Text Mining), which enables the integration of Text Mining in certain stages of the backcasting Foresight process. The above integration enriches the foresight process, in FORTEM, with the potential inclusion of the ‘historical dimension’, for the framing of trends, drivers of change and external environment, in the design of the desired images of the future, in the context of Strategic policy scenarios.The structure of the thesis includes three main parts where in the first part the focus is placed on theoretical developments coupled with a broad range of applications in Foresight. In the second the emphasis is placed on a range of ‘Text mining’ issues and their role in the process of Foresight. Finally in the third part is presented the structuring of the FORTEM, involving the inclusion of ‘Text mining’ and the ‘historical dimension’ in the core s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53837
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53837
ND
53837
Εναλλακτικός τίτλος
Integration of text mining in foresight
Συγγραφέας
Μιχαλόπουλος, Παναγιώτης του Άγγελος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Γιαουτζή Μαρία
Βεσκούκης Βασίλειος
Δελλαδέτσιμας Παύλος Μαρίνος
Ψαρράς Ιωάννης
Μπακογιάννης Ευθύμιος
Λάββα Σταυρούλα
Ασπρογέρακας Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Προοπτική Διερεύνηση; Κειμενική Επεξεργασία; Στρατηγικά σενάρια πολιτικής; Backasting Σενάρια; Εμπειρική θεωρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)