Μελέτη φαινομένου αστικής θερμικής νησίδας, στη πόλη της Καλαμάτας - επίδραση στην ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων

Περίληψη

Η Αστική Θερμική Νησίδα (ΑΘΝ) είναι το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο οι θερμοκρασίες αέρα, των αστικών περιοχών, εμφανίζονται να είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες των περιαστικών και αγροτικών περιοχών. Η αστική θερμική νησίδα θεωρείται ως το πιο γνωστό αποτέλεσμα της επέμβασης του ανθρώπου στο κλίμα και οφείλεται κυρίως στην αστικοποίηση. Η εμφάνιση της ΑΘΝ συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες θερμικής άνεσης στις πόλεις και με την υγεία των ανθρώπων. Επιδρά στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη των κτιρίων, επηρεάζει τις δραστηριότητες των ανθρώπων και επιφέρει οικονομικές επιπτώσεις. Βασικοί σκοποί τις παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: α) η μελέτη του φαινομένου της ΑΘΝ στην παραλιακή πόλη της Καλαμάτας, β) ο προσδιορισμός της έντασης της ΑΘΝ, γ) η μελέτη της ανθρώπινης θερμικής «άνεσης» σε εξωτερικό χώρο στις αστικές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές, δ) ο προσδιορισμός των βαθμοωρών θέρμανσης και ψύξης, καθώς και ε) η επίδραση της ΑΘΝ στις ενεργειακές καταναλώσεις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Urban Heat Island (UHI) is the phenomenon in which the air temperatures of urban areas appear higher than those of suburban and rural areas. The urban heat island is considered to the most well-known result of human intervention in the climate and is caused mainly due to urbanization. The appearance of UHI is directly linked to the thermal comfort conditions in cities and people's health. It affects energy consumption for heating and cooling, affects people's activities and has economic implications. The main objectives of this doctoral thesis are a) the study of the phenomenon of UHI in the coastal city of Kalamata, b) the determination of UHI intensity, c) the study of human thermal "comfort" outdoors in urban, suburban and rural areas, d) the determination of Heating (HDHs) and Cooling Degree Hours (CDHs), as well as e) the effect of UHI on the energy consumption of buildings. For this purpose, a network of 11 recording stations was installed in and around the urban fabric. In a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2025)
DOI
10.12681/eadd/53480
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53480
ND
53480
Εναλλακτικός τίτλος
Study of urban heat island phenomenon, in the city of Kalamata - effect on the energy behavior of buildings
Συγγραφέας
Κυριακόπουλος, Παναγιώτης του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Καούρης Ιωάννης
Σανταμούρης Ματθαίος
Περράκης Κωνσταντίνος
Πανίδης Θρασύβουλος
Μιχαλακάκου Παναγιώτα
Βραχόπουλος Μιχαήλ
Σουλιώτης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ανανεώσιμη ενέργεια, Αειφορία και Περιβάλλον
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Πράσινη και Αειφόρα επιστήμη και Τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αστική θερμική νησίδα; Βαθμοημέρες θέρμανσης (HDD); Βαθμοημέρες ψύξης (CDD); ενεργειακή εξομοίωση; Θερμική άνεση; Βαθμοώρες θέρμανσης (HDH); Βαθμοώρες ψύξης (CDH); K.EN.A.K.; NDVI
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.