Διαγράμματα ελέγχου τύπου μνήμης για την παρακολούθηση του μέσου και της διασποράς της διεργασίας

Περίληψη

Τα διαγράμματα ελέγχου είναι πολύ δημοφιλή εργαλεία ποιότητας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και τον έλεγχο των αποκλίσεων βιομηχανικών διεργασιών στον Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών. Η παρούσα διδακτορική διατριβή διακρίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζουμε πέντε νέα διαγράμματα ελέγχου τύπου μνήμης για την ταυτόχρονη παρακολούθηση του μέσου και της διασποράς της διεργασίας, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε τρία νέα διαγράμματα ελέγχου τύπου μνήμης για την παρακολούθηση της διασποράς της διεργασίας. Το Κεφάλαιο 1 παρέχει μια εισαγωγή στον Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών και την κύρια τεχνική του, το διάγραμμα ελέγχου. Στο Κεφάλαιο 2 δίνεται μια ανασκόπηση των διαγραμμάτων ελέγχου για την ταυτόχρονη παρακολούθηση του μέσου και της μεταβλητότητας της διεργασίας και, συγκεκριμένα, των ενιαίων (single) διαγραμμάτων ελέγχου. Στο Κεφάλαιο 3 προτείνουμε ένα single Max-DGWMA διάγραμμα ελέγχου, για την ταυτόχρονη ανίχνευση μετατοπίσεων στο μέσο της διεργασίας και/ή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Control charts are very popular quality tools used to identify and control industrial process deviations in Statistical Process Control (SPC). This doctoral thesis is divided into two parts. In the first part, we present five new memory-type control charts for monitoring the process mean and dispersion simultaneously, while in the second part we present three new memory-type control charts for monitoring the process dispersion. Chapter 1 provides an introduction to Statistical Process Control and its main tool, the control chart. Chapter 2 gives an overview of control charts for monitoring the process mean and variability simultaneously and, specifically, the single control charts. In Chapter 3, we propose a single Max-DGWMA control chart, that simultaneously detects shifts in the process mean and/or process dispersion. In Chapter 4, we present a new single Max-TEWMA control chart, that simultaneously detects both upward and downward shifts in the process mean and/or process ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2024)
DOI
10.12681/eadd/53212
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53212
ND
53212
Εναλλακτικός τίτλος
Memory−type control charts for monitoring the process mean and dispersion
Συγγραφέας
Λάππα, Αγγελική του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Κουκουβίνος Χρήστος
Βόντα Φίλια
Καρώνη-Ρίτσαρντσον Χρυσηίς
Κούτρας Μάρκος
Ευαγγελάρας Χαράλαμπος
Τσακανίκας Άγγελος
Τριανταφύλλου Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Στατιστική και Πιθανότητες
Λέξεις-κλειδιά
Διάγραμμα ελέγχου; Διάγραμμα ελέγχου διασποράς; Εκθετικά σταθμισμένος κινούμενος μέσος; Ενιαίο διάγραμμα ελέγχου; Μέσος και μεταβλητότητα της διεργασίας; Μεταβλητότητα της διεργασίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.