Ιατροδιαγνωστικές φορητές συσκευές βασισμένες σε καινοτόμους βιοαισθητήρες αποκρινόμενων πολυμερικών μεμβρανών και μεταλλάκτες χαμηλού κόστους για χρήση στο σημείο περίθαλψης

Περίληψη

Η ανάπτυξη ιατροδιαγνωστικών συσκευών για εφαρμογές στο σημείο περίθαλψης (Point-of-Care, PoC) αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αποκεντρωμένων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, το αυξημένο κόστος και οι πολύπλοκες διεργασίες που απαιτούνται για τη μετατροπή των ήδη υπαρχόντων τεχνολογιών σε συσκευές κατάλληλες για αναλύσεις πεδίου δυσχεραίνουν τη διαδικασία αυτή. Στην πρώτη ενότητα της διατριβής, περιγράφεται η ανάπτυξη μιας φορητής ιατροδιαγνωστικής συσκευής, την οποία ονομάζουμε BioPoC (από τα αρχικά των λέξεων Biosensor και Point-of-Care) που βασίζεται σε βιοαισθητήρες αποκρινόμενων πολυμερικών μεμβρανών και χαμηλού κόστους μεταλλάκτες μέτρησης χρόνου και ηλεκτρικής αντίστασης. Οι βιοαισθητήρες κατασκευάστηκαν με ενζυμικά τροποποιημένες μεμβράνες συμπολυμερούς με απόκριση στο pH. Η λειτουργία τους βασίζεται στη μέτρηση του χρόνου που απαιτείται ώστε η αρχικά άπειρη ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ δύο αγώγιμων ταινιών που διαχωρίζονται από τη μεμβράνη, να λάβει μια π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The development of medical diagnostic devices for point-of-care applications (PoC) is a key demand towards the establishment of decentralized health-care systems. The cost of miniaturized transducers, the need for elaborated modification of the sensing surface and the complexity of the assay workflow impede the widespread use of current biosensing technologies to PoC applications. In the first section, is described the development of a portable medical diagnostic device (we call it “BioPoC”), which employs free-standing enzyme-modified responsive polymer membrane-based biosensors and a newly devised low-cost transduction principle. The device includes a single vertical channel with an integrated sample dosing well. Its operation is based on the measurement of the time required the originally infinite electric resistance between two, separated by the enzyme-modified responsive polymer membrane, conductive strips to reach a finite value as a result of the target-triggered degradation of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53180
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53180
ND
53180
Εναλλακτικός τίτλος
Portable medical diagnostic devices utilizing innovative responsive polymer film-based biosensors and low-cost transducer for point-of-care applications
Συγγραφέας
Τζιάννη, Ελένη του Ηλίας
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Προδρομίδης Μάμαντος
Αυγερόπουλος Απόστολος
Χριστοδούλου Δημήτριος
Σταλίκας Κωνσταντίνος
Σταμάτης Χαράλαμπος
Σακκάς Βασίλειος
Γκιώκας Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Αναλυτική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοαισθητήρες; Αποκρινόμενα πολυμερή; Πολυμερικές μεμβράνες; Aπόκριση στο pH; Ουρία; Κρεατινίνη; Ελικοβακτηρίδιο πυλωρού; Χρωματογραφικό χαρτί; Ιατροδιαγνωστική συσκευή; Σημείο περίθαλψης; Ένζυμα; Αναλυτική συσκευή; Μέτρηση χρόνου; Μέτρηση αντίστασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.