Βελτιστοποίηση της εναπόθεσης θερμικής δόσης μέσω επαγόμενης από μαγνητικά νανοσωματίδια υπερθερμίας, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία προσομοίωσης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή με τίτλο «Βελτιστοποίηση της εναπόθεσης θερμικής δόσης μέσω επαγόμενης από μαγνητικά νανοσωματίδια υπερθερμίας, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία προσομοίωσης» εστιάζει στην αξιοποίηση εργαλείων προσομοίωσης προς βελτιστοποίηση διαφορετικών πτυχών της πολυδιάστατης διαδικασίας της μαγνητικής υπερθερμίας. Οι πτυχές αυτές περιλαμβάνουν την βελτιστοποίηση μαγνητικών πεδίων, την πειραματική αξιολόγηση του ειδικού ρυθμού απορρόφησης των μαγνητικών ρευστών, τον προσδιορισμό των μαγνητικών ιδιοτήτων αποδοτικών νανοσωματιδίων για κλινική υπερθερμία, την πρόβλεψη των γεωμετρικών χαρακτηριστικών που αποφέρουν τις επιθυμητές ιδιότητες, και τον υπολογισμό των πεδίων συγκέντρωσης που εξασφαλίζουν ομοιογενείς κατανομές θερμοκρασίας στη μαγνητικά επαγόμενη θερμοθεραπεία. Το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο παρουσιάζεται σε μία διεξοδική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, που αποτελεί το 1ο Μέρος (Κεφάλαια 1-8) και περιέχει τις state of the art πρακτικές, τις σημαντικές εξελίξεις στο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis, entitled “Optimization of thermal dose delivery in Magnetic Nanoparticle Hyperthermia, using novel simulation tools”, focuses on the exploitation of simulation tools to optimize different aspects of the multidimensional process of magnetic hyperthermia. These aspects include the optimization of magnetic fields, the experimental evaluation of magnetic fluids’ specific absorption rates, the determination of magnetic properties that lead to efficient nanoparticles for clinical hyperthermia, the prediction of geometrical characteristics associated with these properties, and the calculation of concentration fields that ensure homogenous temperature distributions in magnetically mediated thermotherapy. The relevant theoretical background is provided in an extensive review of the literature, which constitutes Part 1 (Chapters 1-8), and contains state-of-the-art practices, important advances in the field of magnetic hyperthermia, and relevant terminology required to properl ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/51656
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51656
ND
51656
Εναλλακτικός τίτλος
Optimization of thermal dose delivery in magnetic nanoparticle hyperthermia, using novel simulation tools
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Καγκάδης Γεώργιος
Λουκόπουλος Βασίλειος
Λούντος Γεώργιος
Καρναμπατίδης Δημήτριος
Παπαθανασίου Νικόλαος
Fuentes David
Μπακανδρίτσος Αριστείδης
Κατσάνος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική, διεπιστημονική προσέγγιση
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Εφαρμοσμένη φυσική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες ➨ Ιατρική έρευνα και Πειραματική ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μαγνητική υπερθερμία; Μαγνητικά νανοσωματίδια; Μαγνητικό ρευστό; Αριθμητικές προσομοιώσεις; Προσομοιώσεις Kinetic Monte Carlo; Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων; Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης; Ειδικός ρυθμός απορρόφησης; Θερμική δόση; Θερμική βλάβη; Ατομιστικές προσομοιώσεις; Μαγνητικά πεδία; Νανοτεχνολογία; Ιατρική Φυσική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.