Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση καινοτόμων στερεών καταλυτικών συστημάτων για την παραγωγή αιθυλενίου μέσω της αντίδρασης της οξειδωτικής σύζευξης μεθανίου

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει πρωτότυπα πειραματικά αποτελέσματα και νέες πληροφορίες για την παραγωγή C2H4 μέσω της αξιοποίησης του μεθανίου, είτε αυτό προέρχεται από πρωτογενή βιομάζα, είτε από επεξεργασία απορριμμάτων, είτε από το φυσικό αέριο. Είναι γνωστό ότι το C2H4 χρησιμοποιείται ως ενισχυτής για την ωρίμανση των φρούτων και ως πρώτη ύλη στην πετροχημική βιομηχανία για την παραγωγή πολυμερών (π.χ. πολυαιθυλένιο), αλλά και πολλών άλλων βασικών προϊόντων. Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου μελετήθηκε η αντίδραση της οξειδωτικής σύζευξης του μεθανίου (ΟΣΜ) παρουσία καταλυτών στηριζόμενων σε ενισχυμένα ή μη οξείδια του δημητρίου (CeO2), υπό συνθήκες ταυτόχρονης τροφοδοσίας μεθανίου και οξυγόνου, σε ατμοσφαιρική πίεση και σε θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 600-870οC. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, μελετήθηκε η διεργασία της προσρόφησης – εκρόφησης του C2H4, όπως και η αξιοποίηση του CO2 μέσω της αντίδρασης της υδρογόνωσης για την παραγωγή συνθετικού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation presents new experimental results and information on the production of C2H4 through the reaction of oxidative coupling of methane (OCM). Methane may be derived either from raw biomass, or from waste treatment, or from natural gas. Ethylene is a highly valuable raw material in the petrochemical industry, as it can be used for the production of polymers (e.g., polyethylene), but also many other added-value products. For the PhD thesis presented herein, the OCM process has been investigated using un - modified and modified cerium-based catalysts, using simultaneously methane and oxygen as feed. The reaction was carried out at atmospheric pressure, between 600 and 870oC. In addition to the OCM process, the adsorption (and desorption) of ethylene and the valorization of CO2 via the CO2 hydrogenation reaction were also studied. Both of the aforementioned processes make use of the gaseous products of the oxidation coupling of CH4, i.e., C2H4, C2H6, CH4, CO2 and CO, and may h ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/51619
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51619
ND
51619
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis, characterization, and evaluation of innovative catalyst systems for ethylene production through the oxidative coupling of methane
Συγγραφέας
Σιακαβέλας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδάκης Ευάγγελος
Γούλα Μαρία
Πολυχρονοπούλου Κυριακή
Γεντεκάκης Ιωάννης
Κορδούλης Χρήστος
Κουτελιέρης Φραγκίσκος
Παναγιωτοπούλου Παρασκευή
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Υδρογόνωση του CO2; Καταλύτες νικελίου; Καταλύτες με βάση CeO2
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.