Η αναγωγική σχέση στην αδικοπρακτική ευθύνη (άρθρο 927 ΑΚ)

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η εκ θεμελίων και εις βάθος προσέγγιση της αναγωγικής σχέσης του άρθρου 927 ΑΚ επί αδικοπρακτικής ευθύνης. Η διατριβή διαρθρώνεται σε δεκαεννέα παραγράφους και τέσσερα Κεφάλαια, ως εξής: Προοίμιο (§ 1. Praefatio), Κεφάλαιο Πρώτο (§§ 2-6), Κεφάλαιο Δεύτερο (§§ 7-9), Κεφάλαιο Τρίτο (§§ 10-14), Κεφάλαιο Τέταρτο (§§ 15-18) και Επιλογικές παρατηρήσεις-κατακλείδα (§ 19. Conclusio). Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθεται σύνοψη των πορισμάτων στις παραγράφους υπό τον τίτλο Multum in parvo (§§ 6, 9, 14, 18). Τη μελέτη συμπληρώνουν πίνακες περιεχομένων, βραχυγραφιών, βιβλιογραφίας και παράρτημα με τις κυριότερες αλλοδαπές διατάξεις. Η εκπονηθείσα έρευνα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων απτόμενων όλης της διαδρομής της αναγωγικής σχέσης, από τη σύστασή της, τη λειτουργία, την εξέλιξή της, την άσκηση της αναγωγικής αξίωσης και την παραγραφή της, μέχρι και τον τελικό επιμερισμό της ζημίας μεταξύ των μερών της. Στο πρώτο κεφάλαιο διαγράφεται η πορε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the thesis is the fundamental and thorough approach of the right of contribution (recourse/regress) between joint and several co-debtors in tort liability provided in article 927 of the Greek Civil Code. The thesis is structured in nineteen paragraphs and four Chapters, as follows: Praefatio (§ 1), First Chapter (§§ 2-6), Second Chapter (§§ 7-9), Third Chapter (§§ 10-14), Fourth Chapter (§§ 15-18) and Conclusio (§ 19). At the end of each chapter a summary of the findings and conclusions is set out in the paragraphs under the heading “Multum in parvo” (§§ 6, 9, 14, 18). The study is supplemented by tables of contents, abbreviations, bibliography and an annex with the main foreign provisions. The research undertaken attempts to provide answers to a series of questions concerning the entire course of the right of contribution, from its creation, its function, the exercise of the contribution claim and its prescription to the final apportionment of damages between the co-deb ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2024)
DOI
10.12681/eadd/51454
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51454
ND
51454
Εναλλακτικός τίτλος
Contribution between joint and several co-debtors in tort liability (article 927 CC)
Συγγραφέας
Κατσογιάννου, Χριστίνα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Καραμπατζός Αντώνιος
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη
Αυγουστιανάκης Μιχαήλ
Λιάππης Δημήτριος
Τσολακίδης Ζαφείριος
Οικονομίδου-Πούλου Ελισάβετ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Aναγωγή; Aδικοπρακτική αναγωγή; Eις ολόκληρον ενοχή; Εις ολόκληρον ευθύνη; Eις ολόκληρον συνυπόχρεοι; Eις ολόκληρον συνοφειλέτες; Πλείονες ζημιώσαντες; Ζημία υπό πλειόνων; Κατανομή ευθύνης; Επιμερισμός ζημίας; Κριτήρια αδικοπρακτικής αναγωγής; Αδικοπρακτική ευθύνη; Αναγωγική ευθύνη; Ενοχικό δίκαιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.