Μέθοδοι πρόληψης αστοχιών στη τσιμέντωση γεωτρήσεων πετρελαίου

Περίληψη

Διαφορετικοί παράμετροι όπως : Η γεωμορφολογία σε μια δεδομένη λεκάνη, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, τα πρότυπα και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται και η αποτελεσματικότητα κατασκευής του πηγαδιού επηρεάζουν την ακεραιότητα της τσιμέντωσης των γεωτρήσεων καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του. Η τσιµέντωση γεωτρήσεων πετρελαίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια κατά το οποίο επιλέγονται βέλτιστες πρακτικές στις εργασίες τοποθέτησης τσιμέντου ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη ρεολογική συμπεριφορά των ρευστοαιωρημάτων, επαρκής ζωνική θωράκιση και ανθεκτικότητα στις αλλαγές πιέσεων και θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Ενδεχόμενες αστοχίες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες. Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη μεθόδων αποφυγής αστοχιών και διασφάλισης της τσιμέντωσης των πηγαδιών και της επίδρασης της αρχικής σύστασης του τσιμέντου στις τελικές ιδιότητες του τσιμεντοπολφού λόγω χρήσης προσθέτων και επίδρασης διαφορετικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Different Parameters such as: the geomorphology in a given basin, the environmental conditions, the applicable standards and the methods and the construction efficiency of an Oilwell can affect the integrity of the cementation throughout the life of the Oil Well. As cementing is one of of the most important stages of an Oilwell, best practices should be used during cement casting, to achieve proper rheological performance for adequate zonal isolation and resistance to changes due to the extreme pressure and temperature condition during the operation. Subsequent failures can lead to significant social, environmental and economic consequences.The aim of the present dissertation is to study methods for avoiding these failures and ensuring the cementing of Oilwells and the better understanding of the effects, related to the initial composition of the cement and the final properties of the hardened slurry, due to the use of additives and the different pressure temperature conditions in the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2024)
DOI
10.12681/eadd/51446
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51446
ND
51446
Εναλλακτικός τίτλος
Oil well cementing fail prevention methods
Συγγραφέας
Βελισσαρίου, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Κατσιώτη- Μπεάζη Μαργαρίτα
Μοροπούλου Αντωνία
Λοϊζίδου- Μαλαμή Μαρία
Κόλλια Κωνσταντίνα
Κορδάτος Κωνσταντίνος
Κολοβός Κωνσταντίνος
Τσακιρίδης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημεία και Τεχνολογία διεργασιών
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Τσιμέντα Γεωτρήσεων Πετρελαίου; Ενυδάτωση τσιμέντου; Χρόνος Πάχυνσης; Υλικά αλλαγής φάσης; Μηχανική μάθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.