Επεξεργασία πόσιμου νερού με χρήση διεργασιών προσρόφησης

Περίληψη

Το νερό αποτελεί ένα απαραίτητο στοιχείο της ανθρώπινης ζωής, με την ασφαλή και επαρκή πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό να είναι αναγνωρισμένη ως ένα αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Ωστόσο, το νερό ενδέχεται να μολυνθεί από πληθώρα ουσιών-μολυντών, και ως εκ τούτου καθίσταται μη ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση. Προς τούτο έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί διάφορες μέθοδοι επεξεργασίας και εξευγενισμού του νερού με σκοπό την απομάκρυνση των μολυντών από αυτό.Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η απομάκρυνση τριών διαφορετικών μολυντών του νερού με εφαρμογή μεθόδων προσρόφησης. Ειδικότερα, επιλέχθηκε η έρευνα να εστιαστεί στην απομάκρυνση της ινδικοκαρμίνης, του εξασθενούς χρωμίου και της παρακεταμόλης, καθώς εμπίπτουν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες μολυντών (οργανικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα και αναδυόμενοι μολυντές, αντίστοιχα) με σκοπό να μελετηθεί διεξοδικά η αποτελεσματικότητα των διεργασιών προσρόφησης σε ένα ευρύ και αντιπροσωπευτικό φάσμα μολυντών του νερού. Η προσρόφησ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Water is an essential element of human life, with safe and adequate access to clean and potable water being recognized as an inalienable human right. However, water can be contaminated by a variety of contaminants rendering it unsafe for human consumption. Therefore, various methods of water purification have been developed and applied in order to remove contaminants from it.In the present dissertation, three different water contaminants were selected and their removal from water was investigated by means of adsorption techniques. In particular, indigo carmine, hexavalent chromium and paracetamol were selected as target contaminants, as they represent three different categories of contaminants (organic compounds, heavy metals and emerging contaminants, respectively) in order to study in detail the efficacy of adsorption towards the removal of water contaminants. Adsorption is a very attractive method of water purification, as it is environmentally friendly and shows great efficiency in ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/51145
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51145
ND
51145
Εναλλακτικός τίτλος
Drinking water treatment by means of adsorption processes
Συγγραφέας
Κεκές, Τρύφων του Πάνος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας IV: Σύνθεση και Ανάπτυξη Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV)
Εξεταστική επιτροπή
Τζια Κωνσταντίνα
Ωραιοπούλου Βασιλική
Τσόπελας Φώτιος
Κροκίδα Μαγδαληνή
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Καραθάνος Β.
Κολλιόπουλος Γ.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημεία και Τεχνολογία διεργασιών
Λέξεις-κλειδιά
Προσρόφηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.