Εφαρμογή μεθοδολογιών βασισμένων στο CAD και στα 3D μη-γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία στη μοντελοποίηση μηχανουργικών κατεργασιών

Περίληψη

Η αφαίρεση υλικού είναι μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες διαμόρφωσης στη βιομηχανία. Επιπλέον, μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που εκτείνονται από ένα απλό εργαλείο χειρός έως ένα εξάρτημα αεροσκάφους μπορεί να παραχθεί μέσω μηχανικής κατεργασίας. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα μαζί με τη συνεχή ανάγκη για εξέλιξη στη μηχανική αποτέλεσαν το θεμέλιο για την παρούσα διατριβή. Ο πρωταρχικός στόχος κατά τη διάρκεια της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα μηχανικής κατεργασίας που βασίζεται σε FEM, εστιάζεται σε: αύξηση της ακρίβειας των αναπτυγμένων μοντέλων FE, μείωση του χρόνου προετοιμασίας και ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης πειραματικής εργασίας. Για να επιτευχθούν τα υψηλά πρότυπα και να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των διαδικασιών κοπής, πρέπει να καθοριστούν νέες μέθοδοι θεωρητικής ανάλυσης. Επιπλέον, απαιτούνται νέα μοντέλα προσομοίωσης για την κάλυψη της συνεχούς ανάπτυξης των κοπτικών εργαλείων. Υπό το φως αυτών των εκτιμήσεων, πραγματοποιήθηκε μια εκτενής βιβλιογραφική έρευνα ως ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Material removal is one of the most important shaping processes in the industry. Moreover, a wide variety of products spanning from a simple hand tool to an aircraft part can be produced via machining. These significant facts along with the constant need for evolution in engineering became the foundation for the present thesis. The primary objective during research and development in the FEM-based machining area, focus on: increasing the accuracy of the developed FE models, reducing the preparation time and minimizing the required experimental work.In order to achieve the high standards and to ensure the reliability of the cutting processes, new methods of theoretical analysis must be determined. Additionally, new simulation models are required to cover the continuous development of cutting tools. In the light of these considerations, an extensive literature survey was carried out as a first step towards the deeper understanding of previous works in the field. Next, the processing of t ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La eliminación de material es uno de los procesos de conformación más importantes de la industria. Además, mediante el mecanizado se pueden producir una amplia variedad de productos que van desde una herramienta simple hasta una pieza de avión. Estos hechos significativos junto con la constante evolución por la ingeniería se convirtieron en la base de la presente tesis. El objetivo principal durante la investigación y el desarrollo en el área de mecanizado basado en FEM, se centra en: aumentar la precisión de los modelos FE desarrollados, reducir el tiempo de preparación y minimizar el trabajo experimental requerido. Para lograr los estándares altos y garantizar la confiabilidad de los procesos de corte, se deben determinar nuevos métodos de análisis teórico. Además, se requieren nuevos modelos de simulación para cubrir el desarrollo continuo de herramientas de corte. A la luz de estas consideraciones, se llevó a cabo un estudio extenso de la literatura como primer paso hacia una ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50541
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50541
ND
50541
Εναλλακτικός τίτλος
Implementation of CAD-based and 3D non-linear finite element methodologies on modelling of machining processes
Implementación de metodologías basadas en CAD y de elementos finitos no lineales 3D en el modelado de procesos de mecanizado
Συγγραφέας
Τζώτζης, Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Universidad de Zaragoza. Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación
Εξεταστική επιτροπή
García-Hernández César
Κυράτσης Παναγιώτης
Gella-Marín Rafael-María
Royo-Sánchez Jesús-Antonio
Ευκολίδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Οργάνωση παραγωγής και Μηχανική των κατεργασιών
Λέξεις-κλειδιά
Μηχανουργικές κατεργασίες; Μη γραμμική ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία; Συστήματα CAD; Αριθμητική θερμομηχανική μοντελοποίηση 3D; Εργαλειομηχανές CNC; Κοπτικά εργαλεία
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)