Τεχνικές και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στις τοιχογραφίες, από την κλασική έως και τη ρωμαϊκή εποχή, στην Ανατολική Μεσόγειο: ο φυτικός και ο γεωμετρικός διάκοσμος των ταφικών μνημείων της Μακεδονίας

Περίληψη

Ο σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη των γεωμετρικών και φυτικών συνθέσεων, καθώς και των αρχιτεκτονικής έμπνευσης μοτίβων που κοσμούν τα ταφικά μνημεία της Μακεδονίας. Πρόκειται για μία συνολική θεώρηση η οποία συνδυάζει την καταγραφή και τεκμηρίωση των μνημείων και του διακόσμου τους, την τεχνική, στιλιστική και συγκριτική ανάλυση των μοτίβων, καθώς και την ταυτοποίηση των υλικών και των τεχνικών ζωγραφικής με αναλυτικές τεχνικές. Το πλούσιο corpus που εξετάζεται αποτελείται από εξήντα οχτώ (68) ταφικά μνημεία (τάφοι μακεδονικοί, θαλαμωτοί, κιβωτιόσχημοι και σαρκοφάγοι), τα οποία βρίσκονται μεταξύ της περιοχής του Μακρύγιαλου Πιερίας στα δυτικά και της σύγχρονης πόλης της Δράμας στα ανατολικά. Χρονολογικά εντάσσονται κυρίως στο τελευταίο τέταρτο του 4ου και το πρώτο μισό του 3ου π.Χ. αιώνα, ενώ ορισμένα ανήκουν στην πρώιμη ρωμαϊκή εποχή.Η διατριβή απαρτίζεται από τρία διακριτά αλλά αλληλένδετα μέρη. Στο πρώτο καταγράφονται όλα τα μοτίβα ενδιαφέροντος, η συχνότητά τους στα μνημεία, μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe objective of the present thesis was a thorough archaeological and archaeometrical research concerning the architectural, geometric and vegetal motifs that decorate the funerary monuments of ancient Macedonia. An integral approach has been applied, combining detailed documentation with the stylistic, technical and physicochemical analysis of the motifs, as they appear in a rich corpus of sixty-eight monuments that date in the Hellenistic and early Roman period. The tombs, located in the area between Makrygialos Pieria in the SW and the outskirts of Drama in the NE, are dated in the last quarter of the 4th and the beginning of the 3rd c. BC. The thesis is organised in three parts. The first part provides the documentation of the motifs, usually perceived as secondary elements despite their common presence in the tombs’ decoration. This part marks their occurrence in the monuments, along with observations on their design, the chromatic combinations and the pigments employed. More than ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ce travail de thèse a pour objectif d’étudier l’emploi des motifs géométriques, végétaux ou empruntés à l’architecture, dans le décor peint des monuments funéraires de Macédoine antique. Il s’agit d’une approche intégrale qui est effectuée à travers la documentation et l’analyse stylistique, technique et physico-chimique des motifs tels qu’ils apparaissent dans un riche corpus de soixante-huit monuments datés de l’époque hellénistique et le début de l’époque romaine. La région dans laquelle sont situés les monuments en question commence de la ville de Makrygialos Pieria à l’ouest et s’étend jusqu’à la ville moderne de Drama à l’est, couvrant ainsi une grande partie du territoire de la Macédoine antique. La thèse est organisée en trois parties. La première partie présente la documentation des motifs rencontrés, leur occurrence dans les monuments avec des observations sur le rendu, les combinaisons chromatiques et les pigments employés. Plus de 270 motifs, variant de palmettes simples ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/50522
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50522
ND
50522
Εναλλακτικός τίτλος
Techniques and materials used in wall-paintings, from the classical to the roman times, in the Eastern Mediterranean: the vegetal and geometric decoration in the funerary monuments of Macedonia (Greece)
Techniques et matériaux utilisés dans les peintures murales, de l’époque classique jusqu'à l’époque romaine en Méditerranée Orientale: le décor végétal et géométrique des monuments funéraires de Macédoine
Συγγραφέας
Αυλωνίτου, Λυδία του Αχιλλεύς
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Universite Paris Ouest - Nanterre la Defense (Paris X). Ecole Doctorale: Milieux, cultures, societes du passe et du present
Εξεταστική επιτροπή
Guimier-Sorbets Anne-Marie
Jockey Philippe
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Κυλίκογλου Βασίλειος
Μπρεκουλάκη Χαρίκλεια
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Τοιχογραφία; Ελληνιστική εποχή; Αρχαία ζωγραφική; Αρχαιομετρία; Χρωστικές; Γεωμετρικά μοτίβα; Φυτικά μοτίβα; Αναλυτικές τεχνικές; Κονιάματα; Φασματοσκοπία; Ρωμαϊκή εποχή; Αρχαία Μακεδονία; Ταυτοποίηση υλικών
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.