Μελέτη παραμαγνητικών κέντρων του φωτοσυστήματος ΙΙ των ανώτερων φυτών με φασματοσκοπίες EPR και Mössbauer

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετώνται παραμαγνητικά κέντρα του Φωτοσυστήματος ΙΙ των ανωτέρων φυτών με φασματοσκοπίες ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (EPR) και Mössbauer στην περιοχή θερμοκρασιών 4.2-200K. Κύρια συμπεράσματα της εργασίας αυτής είναι: (i) το κυάνιο (CN-) προσδένεται σταδιακά στο σίδηρο του συμπλόκου σιδηροκινόνης και τροποποιεί δραματικά τις ηλεκτρονικές του καταστάσεις, και 2) η αλληλεπίδραση του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) με μόρια του Φωτοσυστήματος ΙΙ οδηγεί στη δημιουργία νιτροξειδικής ρίζας.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present dissertation paramagnetic centers of the Photosystem II of higher plants were studied by electron paramagnetic resonance (EPR) and Mössbauer spectroscopy. The electronic and magnetic properties of the two iron centers of this system were characterized in the temperature range 4.2-200K. Main conclusions of this work are: (1) the binding of CN- at the iron of the ferroquinone complex leads gradually to severe modifications of the electronic states and (2) the interaction of the nitric oxide (NO) with other species of the Photosystem II leads to a nitroxide radical formation.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/4997
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/4997
ND
4997
Εναλλακτικός τίτλος
Electronic and magnetic properties of the paramagnetic centers of photosystem II EPR and Mössbauer studies
Συγγραφέας
Σανάκης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Ν.)
Ημερομηνία
1995
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαευθυμίου Βασίλειος
Μουκαρίκα Αλίκη
Μπάκας Θωμάς
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος
Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Καμαράτος Ματθαίος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρονικός παραμαγνητικός συντονισμός; Σύμπλοκα σιδήρου; Φασματοσκοπία Mössbauer; Φωτοσύστημα ΙΙ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
159 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)