Ιδιωτικοστρεφή κρυπτογραφικά σχήματα και πρωτόκολλα για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες

Περίληψη

Προτείνουμε τις Δημόσια Ελέγξιμες Υπο-Συνθήκη Τυφλές Υπογραφές (ΔΕΥΤΥ), ένα νέο κρυπτογραφικό σχήμα, που συνδέει την επαλήθευση μιας ψηφιακής υπογραφής με δημόσια διαθέσιμα δεδομένα. Κατά τη διάρκεια της υπογραφής, ένα κατηγόρημα που σχετίζεται με αυτά τα δεδομένα ενσωματώνεται στην υπογραφή, έτσι ώστε η τελευταία να ισχύει εάν και μόνο εάν το κατηγόρημα αποτιμάται ως αληθές. Η επαλήθευση πραγματοποιείται από έναν προκαθορισμένο επαληθευτή, με ισχυρό τρόπο, με τη χρήση ενός ιδιωτικού κλειδιού επαλήθευσης. Το απόρρητο του χρήστη που ζητά την υπογραφή προστατεύεται πληροφοριοθεωρητικά, τυφλώνοντας το προς-υπογραφή μήνυμα. Επιπλέον, για να αποφευχθούν επιθέσεις από κάποιον κακόβουλο υπογράφοντα ή επαληθευτή που αγνοούν το κατηγόρημα, η δημιουργία και ο έλεγχος των υπογραφών μας συνοδεύονται από στοιχεία με τη μορφή μη-διαδραστικών αποδείξεων μηδενικής γνώσης που αναγκάζουν συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο. Ορίζουμε ένα μοντέλο ασφαλείας για να αποτυπώσουμε τις εγγυήσεις των υπογραφών μας και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

We propose a new cryptographic primitive, Publicly Auditable Conditional Blind Signatures (PACBS), which connects the verification of a digital signature to publicly available data. During signing, a predicate on these data is embedded into the signature, so that the latter is valid if and only if the former is true. Verification is performed by a designated verifier, in a strong manner, with the use of a private verification key. The privacy of the user requesting the signature is protected information-theoretically, because the message to be signed is blinded. Additionally, to avoid attacks from a malicious signer or verifier that disregards the predicate, all their operations are accompanied with evidence in the form of non-interactive zero-knowledge proofs of knowledge that force them to follow the protocol. We define a security model to capture the guarantees of our primitive and provide an instantiation. We utilize PACBS in a remote electronic voting protocol. The conditional nat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49186
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49186
ND
49186
Εναλλακτικός τίτλος
Privacy-oriented cryptographic primitives and protocols for electronic voting
Συγγραφέας
Γροντάς, Παναγιώτης του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Παγουρτζής Αριστείδης
Φωτάκης Δημήτριος
Ζάχος Ευστάθιος
Τσανάκας Παναγιώτης
Συμβώνης Αντώνιος
Πουλάκης Δημήτριος
Κιαγιάς Άγγελος
Ζήκας Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά
Κρυπτογραφία; Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες; Ιδιωτικότητα; Aντίσταση στον εξαναγκασμό; Mοντέλα ασφάλειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
4, xliv, 238 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)