Περιβαλλοντική επιβάρυνση των υπόγειων νερών και εδαφών από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες στη λεκάνη Φαρσάλων Θεσσαλίας

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή γίνεται διερεύνηση των γεωγενών και ανθρωπογενών παραγόντων που επηρεάζουν την γεωχημική σύσταση των εδαφών και την ποιότητα των υπόγειων υδάτων στη λεκάνη των Φαρσάλων. Η χημική σύσταση των δυο σημαντικών περιβαλλοντικών παραγόντων, του εδάφους και του νερού, συνδέεται άμεσα αφενός από την γεωλογική δομή, τη λιθολογία του εδάφους και υπεδάφους, τις γεωχημικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των στρωμάτων κατά τη κατείσδυση και μετακίνηση του νερού, αλλά και αφετέρου από την χρήση των εδαφών και των άλλων ανθρώπινων ενεργειών που πραγματοποιούνται στην επιφάνεια. Η περιοχή έρευνας καταλαμβάνει τμήμα της νότιας πλευράς της Μεσοθεσσαλικής Ράχης, την ανατολική απόληξη της λεκάνης Δυτικής Θεσσαλίας και των βόρειων πρανών της Όθρυς, κοντά στα Φάρσαλα. Στην περιοχή έρευνας διακρίνονται τρεις διαφορετικοί τύποι υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, α) οι προσχωµατικοί υδροφόροι που αναπτύσσονται στους ιζηματογενείς σχηματισμούς της λεκάνης των Φαρσάλων, β) οι καρστικοί υδρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis investigates the geogenic and anthropogenic factors that influence the geochemical composition of soils and the groundwater quality in the Farsala Basin. The chemical composition of the two important environmental factors, soil, and water, is directly connected to geological structure, soil and subsoil lithology, the geochemical processes occurring within the layers during the diving and movement of water, and the use of soils and other human activities carried out on the surface. The research area occupies a part of the south side of the middle Thessaly ridge, the eastern terminus of the western Thessaly plain, and the northern part of Othrys Mountain, near to the city of Farsala. The research area distinguishes three different types of groundwater aquifers, (a) aquifers that develop in loose sediments of the basin, (b) karstic aquifers that develop in carbonate rocks, and (c) aquifers that develop within the fractured metamorphic and ophiolitic rocks. Groundwater flows to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48972
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48972
ND
48972
Εναλλακτικός τίτλος
Environmental qualitative assessment of groundwater and soil caused by natural and anthropogenic factors in the Farsala area / Thessaly basin
Συγγραφέας
Παρπόδης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών. Εργαστήριο Ορυκτολογίας - Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταμάτης Γεώργιος
Ψυχογιού Μαρία
Αργυροκαστρίτης Ιωάννης
Μάσσας Ιωάννης
Καλλιώρας Ανδρέας
Ζαγγανά Ελένη
Λαμπράκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Εδαφολογία
Λέξεις-κλειδιά
Υδρογεωλογία; Ποιότητα υδάτων; Λεκάνη απορροής Φάρσαλα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxx, 326 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)