Καταγραφή των γνώσεων και της βασικής στάσης (Τυφλότητα / Plant Blindness) απέναντι στα φυτά: μια διηλικιακή μελέτη του φαινομένου σε εκπαιδευόμενους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Επιχειρώντας μια ιστορική ανασκόπηση διαπιστώνει κανείς πως κατά τον προηγούμενο αιώνα έγιναν πολλές προσπάθειες ανάδειξης της σημασίας των φυτικών οργανισμών παράλληλα με τη γενικότερη αλλαγή στάσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στη σύγχρονη εποχή καταγράφεται ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που ονομάζεται «Plant Blindness» και στα ελληνικά αποδίδεται κυρίως με τον όρο «Τυφλότητα Απέναντι στα Φυτά». Το φαινόμενο αυτό σε ένα γενικό πλαίσιο αφορά το μειωμένο ενδιαφέρον των ανθρώπων για τα φυτά και πιο ειδικά αναφέρεται στην ανικανότητα του ανθρώπου να παρατηρεί τα φυτά στο περιβάλλοντα χώρο, στην αδυναμία αναγνώρισης της σημασίας των φυτών για το περιβάλλον και τις ανθρώπινες υποθέσεις, στην αδυναμία να εκτιμηθούν τα αισθητικά και μοναδικά βιολογικά χαρακτηριστικά των φυτών και στην τάση να ταξινομούνται τα φυτά ως κατώτερα από τα ζώα. Οι αιτίες του φαινομένου σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες σχετίζονται με τη διαφορετική φυσιολ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In attempting a historical review, one can see that over the past century many attempts have been made to highlight the importance of plant organisms in parallel with the general change of attitude and awareness of environmental issues. However, according to the literature, a particular phenomenon called "Plant Blindness" is recorded in modern times. This phenomenon in a general context concerns people's reduced interest in plants and more specifically refers to the inability of humans to observe plants in the environment, the inability to recognize the importance of plants for the environment and human affairs, the inability to assess the aesthetic and unique biological characteristics of plants and the tendency to classify plants as inferior to animals. The causes of the phenomenon according to existing research are related to the different physiology and morphology of plant organisms in relation to animals, to the functioning of the human brain and to the limited presence of plants ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2024)
DOI
10.12681/eadd/48799
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48799
ND
48799
Εναλλακτικός τίτλος
Knowledge and attitudes towards plants: a cross age study of the plant blindness phenomenon in primary, secondary and higher education students
Συγγραφέας
Αμπράζης, Αλέξανδρος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Μαυρικάκη Ευαγγελία
Μαλανδράκης Γεώργιος
Σπύρτου Άννα
Ζουπίδης Αναστάσιος
Δημητρίου Αναστασία
Μόγιας Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Τυφλότητα απέναντι στα φυτά; Φυτά; Βιώσιμη ανάπτυξη; Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη; Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
341 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.