Χλωρίδα και ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης: βιολογική προσέγγιση και ιστορική σύνδεση

Περίληψη

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η αναγνώριση και καταγραφή της αυτοφυούς χλωρίδας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, διερευνάται η κατανομή των φυτών σε διαφορετικές ενότητες χώρου και οι σημερινές χλωριδικές καταγραφές συγκρίνονται με παλαιότερες. Διακρίθηκαν τέσσερις τομείς αστικής ανάπτυξης και η καταγραφή της χλωρίδας έγινε σε 26 σταθμούς συλλογής (με ημιποσοτική εκτίμηση των πληθυσμών των taxa) και σε 19 τύπους βιοτόπων (10 ημιφυσικοί, 9 ανθρωπογενείς). Συνολικά, καταγράφηκαν 1.012 taxa (147 αλλόχθονα, 3 νέες αναφορές για την Ελλάδα και 391 για την περιοχή της Θεσσαλονίκης). Η πλειονότητα των taxa απαντά σε μικρό αριθμό βιοτόπων και σταθμών, με μικρούς και σποραδικούς πληθυσμούς, ενώ σχεδόν όλοι οι σταθμοί και οι βιότοποι περιλαμβάνουν φυτικά taxa που απαντούν αποκλειστικά σε αυτούς. Ως προς την κατανομή των φυτών στους τομείς αστικής ανάπτυξης διακρίθηκαν 4 ομάδες και ως προς τις κατηγορίες βιοτόπων, 3 ομάδες. Η αύξηση του αριθμού ανθρωπογενών βιοτόπων στους σταθμούς συλλογής σχετίζ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study, an attempt is made to identify and record the spontaneous flora in Thessaloniki area, investigate the distribution of plants in different spatial units and compare the current floristic records to previous ones. Four urban development sectors have been identified and the floristic inventory has been carried out in 26 collection sites (including a semi-quantitative estimation for each taxon’s population) and in 19 biotope types (10 semi-natural, 9 anthopogenic). In total, 1,012 taxa (147 alien, 3 new records for Greece and 391 for Thessaloniki area) have been recorded. Most of the taxa are present in a small number of biotopes and collection sites, appearing in small scattered populations, while almost all collection sites and biotopes include plant taxa that have been exclusively recorded there. With respect to their distribution in the urban development sectors, 4 groups of plants have been identified and with respect to their distribution in biotope categories 3 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14693
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14693
ND
14693
Εναλλακτικός τίτλος
Flora and human activities in the area of Thessaloniki: biological approach and historical considerations
Συγγραφέας
Κρίγκας, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2004
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βοτανικής
Εξεταστική επιτροπή
Κοκκίνη Στέλλα
Τσέκος Ιωάννης
Κωτσάκης Κωνσταντίνος
Κάμαρη Γεωργία
Μπαμπαλώνας Δημήτριος
Σγαρδέλης Στέφανος
Καραγιαννακίδου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αστική χλωρίδα; Ανθρώπινες δραστηριότητες; Ιστορία Θεσσαλονίκης; Βιότοποι; Ενδιαιτήματα; Αλλόχθονα φυτά; Ξενικά φυτά; Επιγενή φυτά; Πρότυπα εξάπλωσης; Αρχαιόφυτα; Νεόφυτα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
376 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)