Δοκίμια πάνω στη μεροληψία του προθεσμιακού ασφαλίστρου

Περίληψη

O στόχος αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι να παράσχει νέες πληροφορίες για την εξήγηση του παζλ του προθεσμιακού ασφαλίστρου (forward premium puzzle), και την ικανότητά μας στην πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Μετά από μια σύντομη ανασκόπηση της καλυμμένης, ακάλυπτης ισοτιμίας επιτοκίου (CIRP, UIRP) και μερικές από τις πιο δημοφιλείς εξηγήσεις του παζλ του προθεσμιακού ασφαλίστρου, η διατριβή παρουσιάζει τρία δοκίμια για να ρίξει φως στο παραπάνω παζλ. Η διατριβή παρέχει πολλά χρήσιμα αποτελέσματα για ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Πρώτον, δείχνει ότι ένα μοντέλο παλινδρόμησης της διαφοράς των επιτοκίων μεταξύ της εγχώριας και της ξένης χώρας, το οποίο προσαρμόζεται για την επίδραση του ασφαλίστρου κινδύνου συναλλαγματικής ισοτιμίας, μπορεί εύλογα να προβλέψει τις μελλοντικές μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Δεύτερον, αποδεικνύει ότι το προθεσμιακό ασφάλιστρο, που ενσωματώνεται στη διαφορά των επιτοκίων, μπορεί με συνέπεια να εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της μερολ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this thesis is to provide new insights into the explanation of the forward premium puzzle (or anomaly), and our ability in forecasting exchange rate changes. After a brief review of the covered, uncovered interest rate parity (CIRP,UIRP) and some of the most popular explanations of the forward premium puzzle, the thesis presents three essays in order to shed light on the forward rate anomaly. In particular, this thesis consists of three essays entitled: "Can country-specific interest rate factors explain the forward premium anomaly?", "Predicting future exchange rate changes based on interest rates and holding-period returns differentials net of risk premium effects", and "The forward premium bias and the carry-trade hypothesis". The thesis provides a number of useful results for academics and practitioners. First, it shows that a regression model of interest rate differentials across countries, which is adjusted for the exchange rate risk premium effect, can reasonabl ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48772
ND
48772
Εναλλακτικός τίτλος
Essays on the forward premium bias
Συγγραφέας
Ηλίας, Νικόλαος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Τζαβαλής Ηλίας
Φιλιππόπουλος Απόστολος
Αρβανίτης Στυλιανός
Παγκράτης Σπυρίδων
Σπύρου Σπυρίδων
Γεωργούτσος Δημήτριος
Χαλαμανδάρης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομετρία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Χρηματοοικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Μεροληψία του προθεσμιακού ασφαλίστρου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
viii, 114 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.