Μελέτη μοντέλων δεδομένων βιβλιοθηκών στο περιβάλλον του σημασιολογικού ιστού

Περίληψη

Οι τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού (ΣΙ) επιτρέπουν την κατανόηση δεδομένων από μηχανικά συστήματα και την απόδοση δομής, νοήματος και αξιοπιστίας στον υπάρχοντα Παγκόσμιο Ιστό. Τα Συνδεδεμένα Δεδομένα (ΣΔ) αποτελούν ένα επιπλέον βήμα επιτρέποντας τη διασύνδεση των μηχανικά κατανοητών δεδομένων. Σήμερα οι βιβλιογραφικές οντότητες μοντελοποιούνται εκ νέου βάσει των τεχνολογιών ΣΙ/ΣΔ. Ωστόσο, παρατηρείται μια πληθώρα βιβλιογραφικών μοντέλων με σημαντικές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά στον αριθμό των οντοτήτων και των βιβλιογραφικών σχέσεων που ορίζουν. Υπάρχοντα σύνολα βιβλιογραφικών ΣΔ που έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα μοντέλα παρουσιάζουν επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις. Έτσι, αν και χρησιμοποιούνται τεχνολογίες ΣΔ, η κατανόηση των δεδομένων δεν εξασφαλίζεται. Αυτό αποτελεί ζήτημα σημασιολογικής διαλειτουργικότητας η επίλυση της οποίας είναι απαραίτητη για την αποφυγή ύπαρξης συνόλων δεδομένων βιβλιοθηκών στον ΣΙ που καταλήγουν απομονωμένα και αχρησιμοποίητα. Για την απάντηση του κυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Semantic Web (SW) technologies render data machine-understandable, and provide structure, meaning and trust to the existing World Wide Web. Linked Data (LD) is a step further enabling the linking of these machine-understandable representations. Nowadays, bibliographic entities are remodeled exploiting SW/LD technologies. Yet, there are many bibliographic data models exhibiting differences in terms of bibliographic entities and relationships. Existing library linked datasets that have exploited these models are very different to one another. Thus, even though LD technologies are used, the understanding of the data in the datasets is not ensured. This is a semantic interoperability (SI) issue that needs to be resolved to avoid the development of library linked datasets that end up isolated and unused.To answer the thesis’ main research question “Is semantic interoperability between conceptual bibliographic data models feasible?”, four objectives are posed: 1) to study and to compare bibl ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48759
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48759
ND
48759
Εναλλακτικός τίτλος
Study of library data models in the semantic web environment
Συγγραφέας
Ζαπουνίδου, Σοφία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαθεοδώρου Χρήστος
Γεργατσούλης Εμμανουήλ
Δαλαμάγκας Θεόδωρος
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης
Σφακάκης Μιχάλης
Δρακάκης Εμμανουήλ
Γαρουφάλλου Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΜΜΕ και Επικοινωνίες ➨ Επιστήμη πληροφόρησης
Λέξεις-κλειδιά
Αντιστοιχίσεις; Εννοιολογικά μοντέλα; Καταλογογράφηση; Σημασιολογική διαλειτουργικότητα; Σημασιολογικός ιστός; Συνδεδεμένα δεδομένα βιβλιοθηκών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
211 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)