Διδασκαλία της ορθογραφημένης γραφής σε μαθητές δημοτικού με δυσλεξία στο μάθημα της γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή με τίτλο Διδασκαλία της ορθογραφημένης γραφής σε μαθητές Δημοτικού με δυσλεξία στο μάθημα της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και επικεντρώνεται στο κομμάτι της διδασκαλίας της Γερμανικής σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης παρέμβασης ενυπάρχουν πολλά στοιχεία από το πεδίο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της πολυαισθητηριακής μεθόδου διδασκαλίας. Η ορθογραφημένη γραφή αποτελεί βασική δεξιότητα καθώς και μέσο κατάκτησης της γνώσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής των μαθητών. Αποτελεί, συνάμα, πολύπλοκη γνωστική διαδικασία, η ανάπτυξη της οποίας είναι πρόκληση για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) στη μητρική αλλά και στην ξένη γλώσσα. Στην παρούσα εργασία ο ρόλος των ορθογραφικών χαρακτηριστικών του κάθε γλωσσικού συστήματος εξετάζεται συγκριτικά σε τρεις γλώσσες (Ελληνική, Γερμανική, Αγγλική) δεδομένου ότ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis, entitled Teaching spelling to learners with dyslexia learning German as a second Foreign Language in primary education, belongs to the field of didactics of German as a foreign language focusing on teaching German as a foreign language to learners with specific learning difficulties (dyslexia). Many basic elements of the suggested intervention come from the field of differentiated instruction and the multisensory approach in teaching. Spelling is a basic skill as well as means of acquiring knowledge over the school years. Furthermore, it is a complex cognitive process, which can be challenging for learners with dyslexia in their mother language as well as when learning a foreign language. In the present study, the function of orthographic characteristics is examined comparatively in three language systems (Greek, German, English), as the research findings refer to the cross-language transfer of linguistic skills. Therefore, there is an evident correlation between ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Die vorliegende Dissertation mit dem Titel Rechtschreibförderung für Lernende mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) im Fach Deutsch als zweite Fremdsprache in der Grundschule gehört zum wissenschaftlichen Bereich der Didaktik von Deutsch als Fremdsprache. Im Mittelpunkt stehen Förderansätze für Lernende mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) im Fach Deutsch als zweite Fremdsprache und zwar mithilfe von zahlreichen Elementen des differenzierten Unterrichts und der multisensorischen Lerntheorie. Die Rechtschreibung ist eine Schlüsselkompetenz und ein Mittel, um während des gesamten Schullebens Wissen zu erwerben. Gleichzeitig handelt es sich um einen komplexen kognitiven Prozess, dessen Entwicklung eine Herausforderung für Lernende mit LRS sowohl in der Muttersprache, als auch in der Fremdsprache, darstellt. In der vorliegenden Dissertation wird die Rolle der orthografischen Merkmale des Sprachsystems in drei Sprachen (Griechisch, Deutsch, Englisch) vergleichend untersucht, denn der interling ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2024)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48757
ND
48757
Εναλλακτικός τίτλος
Teaching spelling to learners with dyslexia learning German as a second foreign language in primary education
Rechtschreibförderung für Lernende mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) im Fach Deutsch als zweite Fremdsprache in der Grundschule
Συγγραφέας
Τσακαλίδου, Σοφία του Παύλος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδοπούλου Χάρις-Όλγα
Παντελιάδου Σουζάνα
Μπουτουλούση Ελένη
Αϊδίνης Αθανάσιος
Σταυρακάκη Σταυρούλα
Στάμου Αναστασία
Χατζηδήμου Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Ειδική εκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Γερμανική ως (Β΄) ξένη γλώσσα; Διαφοροποιημένη διδασκαλία; Αναπτυξιακή δυσλεξία; Δυσλεξία σε μαθητές δημοτικού; Δυσλεξία, Κατασκευή εργαλείου ανίχνευσης; Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; Ορθογραφημένη γραφή; Πολυαισθητηριακή μέθοδος διδασκαλίας; Φωνολογική επίγνωση; Ανάλυση γλωσσικών συστημάτων; Ελληνική ως μητρική γλώσσα; Ορθογραφική ικανότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xix, 1039 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.