Η κατεύθυνση προς τις θετικές επιστήμες των ελληνικών εκπαιδευτηρίων της Κωνσταντινούπολης σε σχέση προς την κοινωνική σύνθεση της ελληνικής κοινότητας (1860-1960)

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την αμφίδρομη σχέση της εκπαίδευσης με την κοινωνική και οικονομική διαστρωμάτωση στη ζωή των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Η μελέτη μας ξεκινάει από τα μέσα του 19ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της περιόδου των Οθωμανικών Μεταρρυθμίσεων (ή Τανζιμάτ), οπότε διαμορφώθηκε ένα πρόσφορο περιβάλλον για την εμπορική και οικονομική άνθηση της ελληνορθόδοξης κοινότητας και της ομογενειακής παιδείας, και ολοκληρώνεται στα μέσα του 20ου αιώνα με την αρχόμενη αλλά δραματική συρρίκνωσή της. Το Τανζιμάτ βεβαίως, δεν έγινε για να βελτιωθεί αποκλειστικά η εκπαίδευση των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά είχε ευρύτερες απηχήσεις, από τις οποίες οι πιο σημαντικές ήταν οι πρώτες προσπάθειες για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των λαϊκών στρωμάτων και την εκπαίδευση των γυναικών, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων ανώτατων στρατιωτικών σχολών σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα και η ίδρυση των πρώτων κοσμικών σχολών και του πρώτου τουρκικού πανεπιστημίου. Το τουρκικό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis deals with the two-way relationship of education with social and economic stratification in the life of Ottoman Greeks. Our study begins in the mid-19th century, during the Ottoman (or Tanzimat) Reforms, that created a favorable environment for the commercial and economic flourishing of the Greek Orthodox community and their education, and is completed in the mid-20th century with their onset but dramatic contraction. Tanzimat was not, of course, intended solely to improve the education of the Greeks of the Ottoman Empire, but it had broader concerns, the most significant of which were the first efforts to combat illiteracy of the lower classes, the development of women’s education, the updating of higher military schools in accordance with German standards and the establishment of the first secular schools and the first Turkish university “Darülfünun”. The Turkish part of the Ottoman society did not benefit from Tanzimat and moved slowly towards modernization, promo ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Bu çalışma Müspet İlimlerin İstanbul’daki Rum Okullarının tedrisatında önemli yer aldığını, bunun neticesi olarak Rum cemaatinin yaşamında sağladığı sınıfsal düzeni irdelemektedir. Araştırma Osmanlı Tarihinin Islahat devri 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın ortalarına kadar olan eğitimdeki reformları kapsamaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun tüm imparatorluklar gibi çok uluslu bir devlet hüviyetinde olmasından dolayı, Tanzimat Döneminde yayınlanan reformlarla Rum cemaatinin ticari ve iktisadi alanda yükselişi ile beraber, eğitim kurumlarında da ilerici adımlar atıldı. Uygulamalardan yalnız Rum eğitim sistemi faydalanmadı diğer topluluklar da faydalandı ve Osmanlı eğitim sisteminin çağdaş eğitim sistemine yaklaşması sağlandı. Öncelikle halk arasındaki okuma yazma bilmeme, yani cehaletle mücadelede kadınların eğitimini sağlayan, bizzat Osmanlı Padişahının yayınladığı fermanlarla, Osmanlı devletinin eğitime verdiği önem bariz bir şekilde görülmektedir. Ayrıca, o zamana kadar faaliyet gö ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2024)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48483
ND
48483
Εναλλακτικός τίτλος
The direction to the exact sciences of greek schools of Constantinople in relation to the social composition of the greek minority (1860-1960)
Müspet ilimlerin İstanbul’daki Rum okullarında yönelimi ve Rum cemaatinin sosyal ilişkileri üzerindeki tesiri: 1860-1960
Συγγραφέας
Karakasi, Eleni
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μελετιάδης Χαράλαμπος
Κήπας Μιλτιάδης
Ιορδάνογλου Αναστάσιος
Κοταρίδης Νικόλαος
Δουκέλλης Παναγιώτης
Κορναράκης Κωνσταντίνος
Κουκουνάρας - Λιάγκης Μάριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις; Οθωμανική εκπαίδευση; Εκπαίδευση ελληνικής μειονότητας; Αναλυτικά προγράμματα; Ρωμιοί; Κωνσταντινούπολη; Θετικές επιστήμες; Ελληνική μειονότητα Κωνσταντινούπολης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
433 σ., εικ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.