Στοχαστική μοντελοποίηση διεργασιών για υδρολογικά συστήματα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εμπίμπτει στους επιστημονικούς κλάδους της στοχαστικής υδρολογίας, της υδρολογικής μοντελοποίησης και της υδροπληροφορικής. Συνεισφέρει με νέες πρακτικές λύσεις, νέες μεθοδολογίες και αποτελέσματα μεγάλης κλίμακας στην μοντελοποιήση υδρολογικών διεργασιών, συγκεκριμένα στην επίλυση δύο στενά συνυφασμένων τεχνικών προβλημάτων με έμφαση στο δεύτερο. Τα προβλήματα αυτά είναι: (A) η πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς υδρολογικών διεργασιών χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ενδογενείς μεταβλητές πρόβλεψης (στο εξής αναφερόμενη ως «πρόβλεψη υδρολογικών χρονοσειρών»), και (B) η στοχαστική μοντελοποίηση υδρολογικών συστημάτων μέσω πιθανοτικής μετεπεξεργασίας αποτελεσμάτων διεργασιακής υδρολογικής μοντελοποιήσης (στο εξής αναφερόμενη ως «πιθανοτική μετεπεξεργασία αποτελεσμάτων υδρολογικής μοντελοποίησης»). Για τη διερεύνηση των εν λόγω τεχνικών προβλημάτων, αναπτύσσεται και αξιοποιείται εργαλειοθήκη πρότυπης μοντελοποίησης και συγκριτικής αξιολόγησης αποτελούμενη απ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis falls into the scientific areas of stochastic hydrology, hydrological modelling and hydroinformatics. It contributes with new practical solutions, new methodologies and large-scale results to predictive modelling of hydrological processes, specifically to solving two interrelated technical problems with emphasis on the latter. These problems are: (A) hydrological time series forecasting by exclusively using endogenous predictor variables (hereafter, referred to simply as “hydrological time series forecasting”); and (B) stochastic process-based modelling of hydrological systems via probabilistic post-processing (hereafter, referred to simply as “probabilistic hydrological post-processing”). For the investigation of these technical problems, the thesis forms and exploits a novel predictive modelling and benchmarking toolbox. This toolbox is consisted of: (i) approximately 6,000 hydrological time series (sourced from larger freely available datasets), (ii) over 45 ready-made a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48465
ND
48465
Εναλλακτικός τίτλος
Stochastic process-based modelling for hydrological systems
Συγγραφέας
Παπαχαραλάμπους, Γεωργία του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Κουτσογιάννης Δημήτριος
Montanari Alberto
Μαμάσης Νικόλαος
Sivakumar Bellie
Λαγαρός Νικόλαος
Λαγγούσης Ανδρέας
Παπαδόπουλος Βησσαρίων
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Υδρολογική μοντελοποίηση; Μηχανική μάθηση; Στοχαστική υδρολογία; Πρόβλεψη χρονοσειρών; Ποσοτικοποίηση αβεβαιότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xlix, 297σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)